کسب مقام دوم گسترش فولاد تبریز در مرحله اول مسابقات لیگ جوانان مناطق
اجرائی کشوری

کسب مقام دوم گسترش فولاد تبریز در مرحله اول مسابقات لیگ جوانان مناطق

کسب مقام دوم گسترش فولاد تبریز در مرحله اول مسابقات لیگ جوانان مناطق

جعفر علیزاده مسؤول اجرائی مسابقات کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ مسابقات فوتبال لیگ منطقه ای جوانان کشور به میزبانی گسترش فولاد و مهدیه تبریز در زمین شیخ محمد خیابانی از مورخه 93/12/15 لغایت 93/12/19 با حضور 6 تیم گسترش فولاد تبریز – مهدیه تبریز – شهرداری مهاباد – رستگار رندی زنجان – شهرداری اردبیل – پرسپولیس قزوین بصورت مجتمع در یک گروه انجام پذیرفت و سرانجام تیم های شهرداری اردبیل با کسب 4 پیروزی و یک مساوی و 13 امتیاز با تفاضل گل 15+  مقام اول و تیم گسترش فولاد تبریز با کسب 3 پیروزی و یک تساوی و یک باخت با کسب 10 امتیاز و تفاضل گل 19+  به مقام دوم دست یافتند و به مرحله دوم مسابقات لیگ جوانان مناطق راه یافتند.