اعلام برنامه رقابتهای هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم لیگ دسته اول
اجرائی کشوری

اعلام برنامه رقابتهای هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم لیگ دسته اول

اعلام برنامه رقابتهای هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم لیگ دسته اول

کمیته مسابقات از زمانبندی رقابتهای لیگ دسته اول کشور از هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم خبر داد.

برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور از هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم به شرح زیر است:

 
* هفته چهاردهم / یکشنبه 26 بهمن 93
 
سیاه جامگان مشهد- شهرداری تبریز / ساعت 14:00 – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
نساجی مازندران- آلومینیوم هرمزگان / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
نفت و گاز گچساران- نیروی زمینی تهران / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
مس کرمان- تربیت نوین یزد / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
شهرداری اردبیل – استقلال اهواز / ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی اردبیل
پارسه تهران- صنعت نفت آبادان / ساعت 14:15 – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
فولاد یزد- صنایع اتکاء گلستان / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان- راهیان کرمانشاه / ساعت 14:15 – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
داماش گیلان- مس رفسنجان / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری بندرعباس- پاس همدان / ساعت 14:30- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ایرانجوان بوشهر – فجر سپاسی شیراز / ساعت 14:45 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
فولاد نوین اهواز – گیتی پسند اصفهان / ساعت 14:45 – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
 
* هفته پانزدهم / یکشنبه 3 اسفند 93
صنایع اتکاء گلستان- گل گهر سیرجان / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهداء گرگان
نساجی مازندران- ایرانجوان بوشهر / ساعت 14:30 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
تربیت نوین یزد – نفت و گاز گچساران / ساعت 14:30 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
فجر سپاسی شیرازی- شهرداری اردبیل / ساعت 14:30 – ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان – مس کرمان / ساعت 14:30 – ورزشگاه آرارات اصفهان
پارسه تهران – فولاد یزد / ساعت 14:30 – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
پاس همدان – سیاه جامگان مشهد / ساعت 14:30 – ورزشگاه قدس همدان
مس رفسنجان – شهرداری بندرعباس / ساعت 14:30 – ورزشگاه تختی رفسنجان
راهیان کرمانشاه- داماش گیلان / ساعت 14:30 – ورزشگاه کارگران کرمانشاه
آلومینیوم هرمزگان- نیروی زمینی تهران / ساعت 14:45 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
استقلال اهواز – فولاد نوین اهواز / ساعت 15:00 – ورزشگاه تختی اهواز
صنعت نفت آبادان – شهرداری تبریز / ساعت 15:00 – ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته شانزدهم / یکشنبه 10 اسفند 93
سیاه جامگان مشهد- مس رفسنجان / ساعت 14:30 – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
نیروی زمینی تهران – تربیت نوین یزد / ساعت 14:45 – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
شهرداری اردبیل – نساجی مازندران / ساعت 14:45 – ورزشگاه تختی اردبیل
نفت و گاز گچساران- گیتی پسند اصفهان / ساعت 14:45 – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
مس کرمان- استقلال اهواز / ساعت 14:45 – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
فولاد یزد – صنعت نفت آبادان / ساعت 14:45 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهرداری تبریز- پاس همدان / ساعت 14:45 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
گل گهر سیرجان – پارسه تهران / ساعت 14:45 – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
داماش گیلان – صنایع اتکاء گلستان / ساعت 14:45 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری بندرعباس – راهیان کرمانشاه / ساعت 15:00 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 15:15 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
فولاد نوین اهواز- فجر سپاسی شیراز / ساعت 15:15 – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز 
 
* هفته هفدهم / شنبه 16 اسفند 93
گیتی پسند اصفهان- نیروی زمینی تهران / ساعت 15:00 – ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران – فولاد نوین اهواز / ساعت 15:00 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فجر سپاسی شیراز – مس کرمان / ساعت 15:00 – ورزشگاه حافظیه شیراز
فولاد یزد- گل گهر سیرجان / ساعت 15:00 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس رفسنجان – شهرداری تبریز / ساعت 15:00 – ورزشگاه تختی رفسنجان
پارسه تهران – داماش گیلان / ساعت 15:00 ورزشگاه صنایع دفاع تهران
راهیان کرمانشاه – سیاه جامگان مشهد / ساعت 15:00 – ورزشگاه کارگران کرمانشاه
صنایع اتکاء گلستان – شهرداری بندرعباس / ساعت 15:00 – ورزشگاه شهداء گرگان
آلومینیوم هرمزگان- تربیت نوین یزد / ساعت 15:15 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
استقلال اهواز – نفت و گاز گچساران / ساعت 15:30 – ورزشگاه تختی اهواز
ایرانجوان بوشهر – شهرداری اردبیل / ساعت 15:30 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان – پاس همدان / ساعت 15:30 – ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته هجدهم / شنبه 23 اسفند 93
سیاه جامگان مشهد – صنایع اتکاء گلستان / ساعت 14:45 – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
شهرداری اردبیل – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 15:00 – ورزشگاه تختی اردبیل
تربیت نوین یزد – گیتی پسند اصفهان / ساعت 15:00 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
نیروی زمینی تهران – استقلال اهواز / ساعت 15:00 – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
مس کرمان- نساجی مازندران / ساعت 15:00 – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
نفت و گاز گچساران – فجر سپاسی شیراز / ساعت 15:00 – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
گل گهر سیرجان – صنعت نفت آبادان / ساعت 15:00 – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
پاس همدان – مس رفسنجان / ساعت 15:00 – ورزشگاه قدس همدان
داماش گیلان – فولاد یزد / ساعت 15:00 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری تبریز – راهیان کرمانشاه / ساعت 15:00 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری بندرعباس – پارسه تهران / ساعت 15:15 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
فولاد نوین اهواز- ایرانجوان بوشهر / ساعت 15:30 – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
 
* هفته نوزدهم / دوشنبه 17 فروردین 94
شهرداری اردبیل – فولاد نوین اهواز / ساعت 16:15 – ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز – نیروی زمینی تهران / ساعت 16:15 – ورزشگاه حافظیه شیراز
نساجی مازندران – نفت و گاز گچساران / ساعت 16:15 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
گل گهر سیرجان – داماش گیلان / ساعت 16:15 – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فولاد یزد – شهرداری بندرعباس / ساعت 16:15 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
صنایع اتکاء گلستان- شهرداری تبریز / ساعت 16:15 – ورزشگاه شهداء گرگان
پارسه تهران – سیاه جامگان مشهد / ساعت 16:15 – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان – گیتی پسند اصفهان / ساعت 16:30 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
راهیان کرمانشاه – پاس همدان / ساعت 16:30 – ورزشگاه کارگران کرمانشاه
استقلال اهواز- تربیت نوین یزد / ساعت 16:45 – ورزشگاه تختی اهواز
ایرانجوان بوشهر – مس کرمان / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان- مس رفسنجان / ساعت 16:45 – ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته بیستم / دوشنبه 24 فروردین 94
فولاد نوین اهواز – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 16:30 – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
گیتی پسند اصفهان – استقلال اهواز / ساعت 16:30 – ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان – شهرداری اردبیل / ساعت 16:30 – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
تربیت نوین یزد – فجر سپاسی شیراز / ساعت 16:30 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
نفت و گاز گچساران – ایرانجوان بوشهر / ساعت 16:30 – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
نیروی زمینی تهران – نساجی مازندران / ساعت 16:30 – ورزشگاه شهداء نزاجا تهران
داماش گیلان – صنعت نفت آبادان / ساعت 16:30 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس رفسنجان – راهیان کرمانشاه / ساعت 16:30 – ورزشگاه تختی رفسنجان
شهرداری بندرعباس- گل گهر سیرجان / ساعت 16:30 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پاس همدان – صنایع اتکاء گلستان / ساعت 16:30 – ورزشگاه قدس همدان
سیاه جامگان مشهد – فولاد یزد / ساعت 16:30 – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
شهرداری تبریز- پارسه تهران / ساعت 16:30 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
 
* هفته بیست و یکم / دوشنبه 31 فروردین 94
آلومینیوم هرمزگان – استقلال اهواز / ساعت 16:45 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
فولاد نوین اهواز – مس کرمان / ساعت 16:45 – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
فجر سپاسی شیراز – گیتی پسند اصفهان / ساعت 16:45 – ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرداری اردبیل – نفت و گاز گچساران / ساعت 16:45 – ورزشگاه تختی اردبیل
نساجی مازندران – تربیت نوین یزد / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ایرانجوان بوشهر – نیروی زمینی تهران / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان – راهیان کرمانشاه / ساعت 16:45 – ورزشگاه تختی آبادان
داماش گیلان – شهرداری بندرعباس / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
صنایع اتکاء گلستان – مس رفسنجان / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهداء گرگان
گل گهر سیرجان – سیاه جامگان مشهد / ساعت 16:45 – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
پارسه تهران – پاس همدان / ساعت 16:45 – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
فولاد یزد – شهرداری تبریز / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
 
* هفته بیست و دوم / دوشنبه 7 اردیبهشت 94
مس کرمان- آلومینیوم هرمزگان / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
استقلال اهواز – فجر سپاسی شیراز / ساعت 16:45 – ورزشگاه تختی اهواز
نفت و گاز گچساران – فولاد نوین اهواز / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
گیتی پسند اصفهان – نساجی مازندران / ساعت 16:45 – ورزشگاه آرارات اصفهان
نیروی زمینی تهران – شهرداری اردبیل / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
تربیت نوین یزد – ایرانجوان بوشهر / ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهرداری بندرعباس – صنعت نفت آبادان / ساعت 16:45 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
راهیان کرمانشاه – صنایع اتکاء گلستان / ساعت 16:45 – ورزشگاه کارگران کرمانشاه
سیاه جامگان مشهد – داماش گیلان / ساعت 16:45 – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
مس رفسنجان – پارسه تهران / ساعت 16:45 – ورزشگاه تختی رفسنجان
شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان / ساعت 16:45 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
پاس همدان – فولاد یزد / ساعت 16:45 – ورزشگاه قدس همدان