اعلام برنامه رقابتهای هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم لیگ دسته اول
اجرائی کشوری

اعلام برنامه رقابتهای هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم لیگ دسته اول

اعلام برنامه رقابتهای هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم لیگ دسته اول

کمیته مسابقات از زمانبندی رقابتهای لیگ دسته اول کشور از هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم خبر داد.

برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور از هفته چهاردهم لغایت بیست و دوم به شرح زیر است:

 
* هفته چهاردهم / یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۳
 
سیاه جامگان مشهد- شهرداری تبریز / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
نساجی مازندران- آلومینیوم هرمزگان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
نفت و گاز گچساران- نیروی زمینی تهران / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
مس کرمان- تربیت نوین یزد / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
شهرداری اردبیل – استقلال اهواز / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی اردبیل
پارسه تهران- صنعت نفت آبادان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
فولاد یزد- صنایع اتکاء گلستان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان- راهیان کرمانشاه / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
داماش گیلان- مس رفسنجان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری بندرعباس- پاس همدان / ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ایرانجوان بوشهر – فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
فولاد نوین اهواز – گیتی پسند اصفهان / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
 
* هفته پانزدهم / یکشنبه ۳ اسفند ۹۳
صنایع اتکاء گلستان- گل گهر سیرجان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهداء گرگان
نساجی مازندران- ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
تربیت نوین یزد – نفت و گاز گچساران / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
فجر سپاسی شیرازی- شهرداری اردبیل / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان – مس کرمان / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه آرارات اصفهان
پارسه تهران – فولاد یزد / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
پاس همدان – سیاه جامگان مشهد / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه قدس همدان
مس رفسنجان – شهرداری بندرعباس / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه تختی رفسنجان
راهیان کرمانشاه- داماش گیلان / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه کارگران کرمانشاه
آلومینیوم هرمزگان- نیروی زمینی تهران / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
استقلال اهواز – فولاد نوین اهواز / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه تختی اهواز
صنعت نفت آبادان – شهرداری تبریز / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته شانزدهم / یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۳
سیاه جامگان مشهد- مس رفسنجان / ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
نیروی زمینی تهران – تربیت نوین یزد / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
شهرداری اردبیل – نساجی مازندران / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه تختی اردبیل
نفت و گاز گچساران- گیتی پسند اصفهان / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
مس کرمان- استقلال اهواز / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
فولاد یزد – صنعت نفت آبادان / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهرداری تبریز- پاس همدان / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
گل گهر سیرجان – پارسه تهران / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
داماش گیلان – صنایع اتکاء گلستان / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری بندرعباس – راهیان کرمانشاه / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم هرمزگان / ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
فولاد نوین اهواز- فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز 
 
* هفته هفدهم / شنبه ۱۶ اسفند ۹۳
گیتی پسند اصفهان- نیروی زمینی تهران / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران – فولاد نوین اهواز / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فجر سپاسی شیراز – مس کرمان / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز
فولاد یزد- گل گهر سیرجان / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس رفسنجان – شهرداری تبریز / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه تختی رفسنجان
پارسه تهران – داماش گیلان / ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه صنایع دفاع تهران
راهیان کرمانشاه – سیاه جامگان مشهد / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه کارگران کرمانشاه
صنایع اتکاء گلستان – شهرداری بندرعباس / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهداء گرگان
آلومینیوم هرمزگان- تربیت نوین یزد / ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
استقلال اهواز – نفت و گاز گچساران / ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه تختی اهواز
ایرانجوان بوشهر – شهرداری اردبیل / ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان – پاس همدان / ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته هجدهم / شنبه ۲۳ اسفند ۹۳
سیاه جامگان مشهد – صنایع اتکاء گلستان / ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
شهرداری اردبیل – آلومینیوم هرمزگان / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه تختی اردبیل
تربیت نوین یزد – گیتی پسند اصفهان / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
نیروی زمینی تهران – استقلال اهواز / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
مس کرمان- نساجی مازندران / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
نفت و گاز گچساران – فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
گل گهر سیرجان – صنعت نفت آبادان / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
پاس همدان – مس رفسنجان / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه قدس همدان
داماش گیلان – فولاد یزد / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری تبریز – راهیان کرمانشاه / ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری بندرعباس – پارسه تهران / ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
فولاد نوین اهواز- ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
 
* هفته نوزدهم / دوشنبه ۱۷ فروردین ۹۴
شهرداری اردبیل – فولاد نوین اهواز / ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز – نیروی زمینی تهران / ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
نساجی مازندران – نفت و گاز گچساران / ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
گل گهر سیرجان – داماش گیلان / ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فولاد یزد – شهرداری بندرعباس / ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
صنایع اتکاء گلستان- شهرداری تبریز / ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء گرگان
پارسه تهران – سیاه جامگان مشهد / ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان – گیتی پسند اصفهان / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
راهیان کرمانشاه – پاس همدان / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه کارگران کرمانشاه
استقلال اهواز- تربیت نوین یزد / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی اهواز
ایرانجوان بوشهر – مس کرمان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان- مس رفسنجان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی آبادان
 
* هفته بیستم / دوشنبه ۲۴ فروردین ۹۴
فولاد نوین اهواز – آلومینیوم هرمزگان / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
گیتی پسند اصفهان – استقلال اهواز / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان – شهرداری اردبیل / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
تربیت نوین یزد – فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
نفت و گاز گچساران – ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
نیروی زمینی تهران – نساجی مازندران / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهداء نزاجا تهران
داماش گیلان – صنعت نفت آبادان / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس رفسنجان – راهیان کرمانشاه / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی رفسنجان
شهرداری بندرعباس- گل گهر سیرجان / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پاس همدان – صنایع اتکاء گلستان / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه قدس همدان
سیاه جامگان مشهد – فولاد یزد / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
شهرداری تبریز- پارسه تهران / ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
 
* هفته بیست و یکم / دوشنبه ۳۱ فروردین ۹۴
آلومینیوم هرمزگان – استقلال اهواز / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
فولاد نوین اهواز – مس کرمان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
فجر سپاسی شیراز – گیتی پسند اصفهان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرداری اردبیل – نفت و گاز گچساران / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی اردبیل
نساجی مازندران – تربیت نوین یزد / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ایرانجوان بوشهر – نیروی زمینی تهران / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان – راهیان کرمانشاه / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی آبادان
داماش گیلان – شهرداری بندرعباس / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
صنایع اتکاء گلستان – مس رفسنجان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهداء گرگان
گل گهر سیرجان – سیاه جامگان مشهد / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
پارسه تهران – پاس همدان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه صنایع دفاع تهران
فولاد یزد – شهرداری تبریز / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
 
* هفته بیست و دوم / دوشنبه ۷ اردیبهشت ۹۴
مس کرمان- آلومینیوم هرمزگان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
استقلال اهواز – فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی اهواز
نفت و گاز گچساران – فولاد نوین اهواز / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهداء نفت گچساران
گیتی پسند اصفهان – نساجی مازندران / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه آرارات اصفهان
نیروی زمینی تهران – شهرداری اردبیل / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
تربیت نوین یزد – ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهرداری بندرعباس – صنعت نفت آبادان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
راهیان کرمانشاه – صنایع اتکاء گلستان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه کارگران کرمانشاه
سیاه جامگان مشهد – داماش گیلان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
مس رفسنجان – پارسه تهران / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی رفسنجان
شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
پاس همدان – فولاد یزد / ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه قدس همدان