علام برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر نونهالان
اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر نونهالان

علام برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر نونهالان

برنامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر نونهالان کشور فصل 94-93 اعلام شد.

جمعه 3 بهمن – ساعت 13:45

متین بابل – ذوب آهن قزوین – موزیرج بابل
پدیده ساری – سایپا مشهد – تیرکلا ساری
ملوان بندر انزلی – شهرداری تبریز – کلویر انزلی
 
جمعه 3 بهمن – ساعت 12
 
شهرداری اردبیل – شهرداری همدان – نمین اردبیل
 
جمعه 3 بهمن – ساعت 14
ذوب آهن اردبیل – کادوس آستارا – نمین اردبیل