تغییر در برنامه چند دیدار از لیگ دسته دوم
اجرائی کشوری

تغییر در برنامه چند دیدار از لیگ دسته دوم

 

تغییر در برنامه چند دیدار از لیگ دسته دومبا توجه به حضور تیم صنعت ساری در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ،دیدار چهارشنبه 5 آذر 93 تیم های صنعت ساری-شهدا شهرکرد از هفته هشتم مسابقات لیگ دسته دوم لغو شده و  تغییرات در سه دیدار لیگ دسته دوم اعلام می  شود.

برنامه جدید سه دیدار  از لیگ دسته دوم به شرح زیر است:
 
سه شنبه 11 آذر 93- آلومینیوم اراک-صنعت ساری –ساعت 14-هفته نهم-ورزشگاه امام خمینی اراک
 
شنبه 15 آذر 93-صنعت ساری-شهدا شهرکرد-ساعت 14-معوقه هشتم-ورزشگاه شهدا ساری
 
دوشنبه 10 آذر 93-شهدا شهرداری شهرکرد-ملی پوشان تبریز-ساعت 14-هفته نهم- ورزشگاه انقلاب شهرکرد