شهرداری تبریز با حساب یک بر صفر نتیجه بازی را به حریف خود مس رفسنجان واگذار کرد
اجرائی کشوری

شهرداری تبریز با حساب یک بر صفر نتیجه بازی را به حریف خود مس رفسنجان واگذار کرد

شهرداری تبریز با حساب یک بر صفر نتیجه بازی را به حریف خود مس رفسنجان واگذار کرد

از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته ششم تیم شهرداری تبریز در مصاف با تیم مس رفسنجان نتیجه بازی را به حریف واگذار کرد.

در این دیدار که  روز چهارشنبه 93/8/28 از ساعت 14:30 در زمین اختصاصی شهرداری تبریز برگزار شد تیم شهرداری تبریز با حساب یک بر صفر به نفع تیم مس رفسنجان به بازی خاتمه داد.