اعلام برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم لیگ برتر جوانان
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم لیگ برتر جوانان

 

 

 

اعلام برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم لیگ برتر جوانان

برنامه مسابقات لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور از هفته سوم تا ششم اعلام شد.

هفته سوم:

جمعه 93/8/30 – ساعت 14

مس کرمان – سپاهان اصفهان – سلیمی کیا کرمان
پدیده مشهد – ذوب آهن اصفهان – تختی مشهد
گهر دورد – تراکتورسازی تبریز – تختی دورود
 
جمعه 93/8/30 – ساعت 14:15
استقلال اهواز – مس رفسنجان – تختی اهواز
 
شنبه 93/9/1 – ساعت 14:15
نفت آبادان – فجر سپاسی – پیروز آبادان
فولاد خوزستان – نفت اهواز – اختصاصی اهواز
 
هفته چهارم:
 
 
پنجشنبه 93/9/6 – ساعت 14:15
نفت آبادان – مس کرمان – پیروز  آبادان
نفت اهواز – سپاهان اصفهان – اختصاصی اهواز
 
پنجشنبه 93/9/6 – ساعت 14
فجر سپاسی – استقلال اهواز – دستیغیب شیراز
ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان – قیام زرین شهر
مس رفسنجان – گهر دورد – شهدا رفسنجان
تراکتورسازی تبریز – پدیده مشهد – اختصاصی تبریز
 
هفته پنجم:
چهارشنبه 93/9/12 – ساعت 14
مس کرمان – نفت اهواز – سلیمی کیا کرمان
 
چهارشنبه 93/9/12 – ساعت 14:15
استقلال اهواز – نفت آبادان – تختی اهواز
 
چهارشنبه 93/9/12 – ساعت 14
سپاهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان – صفائیه اصفهان
گهر دورود – فجر سپاسی – تختی دورود
 
چهارشنبه 93/9/12 – ساعت 14:15
فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز – اختصاصی اهواز
 
چهارشنبه 93/9/12 – ساعت 14
پدیده مشهد – مس رفسنجان – تختی مشهد
 
هفته ششم:
سه شنبه 93/9/18 – ساعت 13:45
استقلال اهواز – مس کرمان – تختی اهواز
 
سه شنبه 93/9/18 – ساعت 14
ذوب آهن اصفهان – نفت اهواز – قیام زرین شهر
 
سه شنبه 93/9/18 – ساعت 14:15
نفت آبادان – گهر دورود – پیروز آبادان
 
سه شنبه 93/9/18 – ساعت 14
تراکتورسازی تبریز – سپاهان اصفهان – اختصاصی تبریز
فجر سپاسی شیراز – پدیده مشهد – دستغیب شیراز
مس رفسنجان – فولاد خوزستان – شهدا رفسنجان