ملی پوشان تبریز در مصاف با پرسپولیس گناوه با حساب یک بر دو نتیجه را به حریف واگذار کرد
اجرائی کشوری

ملی پوشان تبریز در مصاف با پرسپولیس گناوه با حساب یک بر دو نتیجه را به حریف واگذار کرد

ملی پوشان تبریز در مصاف با پرسپولیس گناوه با حساب یک بر دو نتیجه را به حریف واگذار کرد

از هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم ملی پوشان تبریز روز شنبه 93/8/17 ساعت 14:00 در شهرستان بندر گناوه  به مصاف با تیم پرسپولیس گناوه رفت.

در این دیدار که در ورزشگاه سراجی این شهرستان برگزار شد تیم ملی پوشان تبریز پس از یک رقابت تنگاتنگ با حساب 2 بر یک نتیجه را به حریف خود تیم پرسپولیس گناوه واگذار کرد.