نتایج مسابقات فوتبال لیگ سه
اجرائی کشوری

نتایج مسابقات فوتبال لیگ سه

نتایج مسابقات فوتبال لیگ سه

جعفر علیزاده مسؤول کمیته مسابقات اجرائی کشور اعلام کرد؛ نتایج مسابقات فوتبال لیگ دسته سه کشور به شرح ذیل می باشد:

 

شنبه مورخه 93/8/3

*درب افرا آذربایجان 1- نوروز بوکان 1

*مهدیه تبریز صفر- خلخال 1