نتایج نمایندگان استان در لیگ برترنوجوانان و لیگ دسته اول جوانان فوتبال کشور
اجرائی کشوری

نتایج نمایندگان استان در لیگ برترنوجوانان و لیگ دسته اول جوانان فوتبال کشور

نتایج نمایندگان استان در لیگ برترنوجوانان و لیگ دسته اول جوانان فوتبال کشور

جعفر علیزاده مسؤول کمیته مسابقات اجرائی کشور اعلام کرد؛ نتایج مسابقات لیگ برترنوجوانان و لیگ دسته اول جوانان فوتبال کشور به شرح ذیل می باشد:

لیگ برتر نوجوانان:

نوجوانان شهرداری تبریز 3- داماش گیلان صفر

نوجوانان تراکتورسازی تبریز 4- دخانیات گیلان صفر

لیگ دسته اول جوانان:

جوانان علم و ادب تبریز صفر – دخانیات گیلان 2