نتایج نمایندگان استان در لیگ برترنوجوانان و لیگ دسته اول جوانان فوتبال کشور
اجرائی کشوری

نتایج نمایندگان استان در لیگ برترنوجوانان و لیگ دسته اول جوانان فوتبال کشور

نتایج نمایندگان استان در لیگ برترنوجوانان و لیگ دسته اول جوانان فوتبال کشور

جعفر علیزاده مسؤول کمیته مسابقات اجرائی کشور اعلام کرد؛ نتایج مسابقات لیگ برترنوجوانان و لیگ دسته اول جوانان فوتبال کشور به شرح ذیل می باشد:

لیگ برتر نوجوانان:

نوجوانان شهرداری تبریز ۳- داماش گیلان صفر

نوجوانان تراکتورسازی تبریز ۴- دخانیات گیلان صفر

لیگ دسته اول جوانان:

جوانان علم و ادب تبریز صفر – دخانیات گیلان ۲