مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ امید مناطق منطقه 3
اجرائی کشوری

مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ امید مناطق منطقه ۳

مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ امید مناطق منطقه 3

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ امید مناطق منطقه ۳ به میزبانی گسترش فولاد تبریز با شرکت ۴ تیم گسترش فولاد تبریز- خرم آباد – پدیده ساری – صبای تهران از مورخه ۹۳/۲/۲۰ از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه محمد خیابانی بمدت۳ روز برگزار و تیم قهرمان به مسابقات فوتبال لیگ یک امید کشور راه خواهد یافت.