مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ امید مناطق منطقه 3
اجرائی کشوری

مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ امید مناطق منطقه 3

مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ امید مناطق منطقه 3

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ امید مناطق منطقه 3 به میزبانی گسترش فولاد تبریز با شرکت 4 تیم گسترش فولاد تبریز- خرم آباد – پدیده ساری – صبای تهران از مورخه 93/2/20 از ساعت 15:30 لغایت 19:30 در ورزشگاه محمد خیابانی بمدت3 روز برگزار و تیم قهرمان به مسابقات فوتبال لیگ یک امید کشور راه خواهد یافت.