اول خرداد آغاز زمان نقل و انتقالات لیگ برتر
اجرائی کشوری

اول خرداد آغاز زمان نقل و انتقالات لیگ برتر

اول خرداد آغاز زمان نقل و انتقالات لیگ برتر

در جلسه هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران که به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل روز فوتبال ایران اختصاص داشت، طی آن با موافقت اعضای هیأت رئیسه مصوباتی به تصویب رسید.

دراین جلسه علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال،مهدی تاج نایب رییس فدراسیون ورئیس سازمان لیگ فوتبال ایران و اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ حضور داشتند.
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در این رابطه اعلام کرد :یکی از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه آیین نامه نقل و انتقالات بود که با رویکرد جوانگرایی و پویایی لیگ با استفاده از جمیع نظرات اعضای هیأت رئیسه پس از بحث و بررسی به تصویب رسید  ودر مدت یک هفته آینده به باشگاه ها ابلاغ  و تاریخ آغاز نقل و انتقالات  اول خرداد 93 است. 
مهدی تاج بیان کرد:در این جلسه مقررشد لیگ برتر فوتبال ایران رسما برای همیشه  با نام خلیج فارس به فعالیتش ادامه دهد و لیگ های آماتور دسته اول ، دوم و سوم نیز با نام جام آزادگان برگزار شوند همچنین برای لیگ بانوان نیز در آینده نام در خورشانی تعیین خواهد شد.
نایب رییس فدراسیون افزود :در صورتی که اسپانسری علاقمند باشد در این حوزه مشارکت داشته باشد می توان نام جام را در اختیار اسپانسر گذاشت تا از این راه منافع فوتبال نیز تامین شود.
وی گفت:یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه تاکید برباشگاه ها برای منطبق کردن ساختار تشکیلاتی خود بر اساس معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود.
تاج اعلام کرد :تصویب دستورالعمل انتخاب ناظران مسابقات و طرح ارتقای نظارت برمسابقات و اجرای سیستم اتوماسیون یکپارچه و رایانه ای و ثبت و کنترل آن از دیگر  مصوبات این  جلسه بود.