بابک وسیله بر و جواد شرقی دیدارهای گسترش فولاد تبریز- نفت مسجد سلیمان و صبای قم - تراکتورسازی تبریز را قضاوت می کنند
اجرائی کشوری

بابک وسیله بر و جواد شرقی دیدارهای گسترش فولاد تبریز- نفت مسجد سلیمان و صبای قم – تراکتورسازی تبریز را قضاوت می کنند

بابک وسیله بر و جواد شرقی دیدارهای گسترش فولاد تبریز- نفت مسجد سلیمان و صبای قم - تراکتورسازی تبریز را قضاوت می کنند

کمیته داوران اسامی داوران قضاوت کننده در شش بازی باقیمانده از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

 

پنجشنبه 23 بهمن ماه 
ملوان انزلی – راه آهن از ساعت 14:30 در ورزشگاه تختی انزلی 
جمشید محمدی-تورج عیوض محمدی-سعید آلوردی-سعید رحیمی مقدم- ناظر: پیروز رام


گسترش فولاد تبریز – نفت مسجد سلیمان از ساعت 14:30 در ورزشگاه اختصاصی فولاد

بابک وسیله بر-حمزه علی سلیمی-محمدرضا مدیر روستا-حمید حاج ملک- ناظر: فلاح

 

جمعه 24 بهمن ماه


پدیده خراسان – پرسپولیس از ساعت 15 در ورزشگاه در ورزشگاه ثامن مشهد
علیرضا فغانی-محمدرضا ابوالفضلی-محمد منصوری-کمیل غلامی- ناظر: اصفهانیان

صبای قم – تراکتورسازی تبریز از ساعت 15:30 در ورزشگاه بادگار امام (ره)
جواد شرفی-سعید علی نژادیان-فرهاد مروجی-امید سعیدفر- ناظر: مرادی


فولاد خوزستان – سپاهان از ساعت 17:30 در ورزشگاه غدیر اهواز
حسین زرگر-علیرضا ایلدروم-محمدرسول ذورقی-یاسر همرنگ- ناظر: افشاریان


شنبه 25 بهمن ماه


ذوب آهن – استقلال خوزستان از ساعت 15:30 در ورزشگاه فولادشهر
پیام حیدری-جواد مداح-آشور ماهانی-علی احمدی- ناظر: عنایت