آراد اصفهان 2 - 1 ملی پوشان تبریز
اجرائی کشوری

آراد اصفهان 2 – 1 ملی پوشان تبریز

آراد اصفهان 2 - 1 ملی پوشان تبریز

از هفته هفدهم رقابتهای لیگ دسته دو فوتبال کشور دیگر نمانیده استان تیم ملی پوشان تبریز میهمان تیم آراد اصفهان بود.

این دیدار که روز یکشنبه مورخه  93/11/19 ساعت 14:15 برگزار گردید در نهایت تیم ملی پوشان تبریز با حساب 2 بر 1 نتیجه بازی را به حرف واگذار کرد.