اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته اول جوانان از هفته 11 تا 14
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته اول جوانان از هفته 11 تا 14

 

 

 

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته اول جوانان از هفته 11 تا 14

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ دسته اول جوانان باشگاههای کشور از هفته 11 تا 14 را اعلام کرد.

 

 

هفته یازدهم: جمعه 22 آذر – ساعت 14
 

 

شهرداری تبریز – علم و ادب تبریز – اختصاصی تبریز

 

انتظار بجنور – دخانیات گیلان – تختی بجنورد
 

 

شنبه 23 آذر – ساعت 14
 

 

پدیده ساری – دانش فریدونکنار – اختصاصی تیرکلا ساری
 

 

هفته دوازدهم: پنجشنبه 28 آذر – ساعت 14

 

داروسازی وتاک ساری – پدیده ساری – شهدا سورک ساری

 

دانش فریدونکنار – انتظار بجنورد – آزادی فریدونکنار

 

دخانیات گیلان – شهرداری تبریز  – عضدی رشت
 

 

هفته سیزدهم: چهارشنبه 4 دی – ساعت 14
 

 

تراکتورسازی تبریز – علم و ادب تبریز – اختصاصی تبریز

 

شهرداری تبریز – دانش فریدونکنار – اختصاصی تبریز

 

انتظار بجنورد – داروسازی وتاک ساری – تختی بجنورد
 

 

هفته چهاردهم: دوشنبه 8 دی – ساعت 14
 

 

پدیده ساری – انتظار بجنورد – اختصاصی تیرکلا ساری

 

دخانیات گیلان – تراکتورسازی تبریز – عضدی رشت

 

داروسازی وتاک ساری – شهرداری تبریز – شهدا سورک ساری