اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم از هفته 21 تا 26
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم از هفته 21 تا 26

 

 

 

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم از هفته 21 تا 26

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و ششم لیگ دسته دوم فوتبال را اعلام کرد.

کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و ششم لیگ دسته دوم و دو دیدار معوقه از هفته شانزدهم را به شرح زیر اعلام کرد:

هفته بیست و یکم؛ دوشنبه 19 اسفند:
اتکا گلستان- پیام وحدت مشهد ساعت 14 و 30 دقیقه ورزشگاه شهدای گرگان
صنعت ساری- ماشین سازی تبریز ساعت 14 و 45 دقیقه ورزشگاه شهدای ساری
بهمن شیراز- شهرداری اراک ساعت 14 و 45 دقیقه ورزشگاه دستغیب شیراز
کاسپین قزوین- شهرداری تبریز ساعت 14 و 45 دقیقه ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری لنگرود – هورداد رایان کرمان ساعت 15 ورزشگاه شهدای لنگردود
شهرداری اردبیل – شهرداری جویبار ساعت 15ورزشگاه علی دایی اردبیل
ورزشگاه گاز فجر جم بوشهر – سپید رود رشت ساعت15 و 15 دقیقه ورزشگاه تختی جم
شهرداری دزفول- مس سونگون ورزقان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه دزفول
فولاد نوین اهواز- خلخال دشت اردبیل ساعت 15 و 15 قیقه ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
کارگر بنه گز بوشهر- برق شیراز ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهدای اهرم
نفت امیدیه- کارون اهواز ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه نفت یک امیدیه
ملی حفاری اهواز- پرسپولیس گناوره ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
 
هفته بیست و دوم ؛ دوشنبه26 اسفند
 
پیام وحدت مشهد- بهمن شیراز ورزشگاه تختی مشهد
برق شیراز- شهرداری اردبیل ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
شهرداری اراک- ملی حفاری اهواز ورزشگاه 5 مرداد اراک
شهرداری جویبار- شهرداری لنگرود ورزشگاه سراج کلا جویبار
هورداد یاران کرمان- صنعت نوین آبادان ورزشگاه شهرداری کرمان
 
تمامی این دیدارها ساعت 15 برگزار می شود.
 
خلخال دشت اردبیل- کارگر بنه گزبوشهر ورزشگاه تختی خلخال
شهرداری تبریز- پیام صنعت آمل ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
سپیدرود رشت- اتکا گلستان ورزشگاه بیست و دوم عضدی رشت
مس سونگون ورزقان- صنعت ساری ورزشگاه تختی تبریز
ماشین سازی تبریز- فولاد نوین اهواز ورزشگاه تختی تبریز
 
این دیدارها ساعت 15 و 15 دقیقه آغاز می‌شود.
 
پرسپولیس گناوه- کاسپین قزوین ورزشگاه سراجی گناوه
کارون اهواز- گاز فجرجم بوشهر ورزشگاه تختی اهواز
 
این دیدارها ساعت 15 و 30 دقیقه برگزار می‌شود.
 
هفته بیست و سوم؛ دوشنبه 18 فروردین 93
 
اتکا گلستان- کارون خوزستان ورزشگاه شهدای گرگان
ملی حفاری اهواز- پیام وحدت مشهد ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
بهمن شیراز- سپیدرود رشت ورزشگاه دستغیب شیراز
 
این دیدارها ساعت 16 آغاز می شود.
 
صنعت ساری – فولاد نوین اهواز ورزشگاه شهدای ساری
کارگر بنه گز بوشهر- ماشین سازی تبریز ورزشگاه شهدای اهرم
شهرداری دزفول- هورداد رایان کرمان ورزشگاه مجدیان دزفول
شهرداری اردبیل- خلخل دشت اردبیل ورزشگاه علی دایی اردبیل
صنعت نفت نوین آبادان – شهرداری جویبار ورزشگاه تختی آبادان
شهرداری لنگرود- برق شیراز ورزشگاه شهدای لنگرود
پیام صنعت آمل- نفت امیدیه ورزشگاه شهدا لیتکو آمل
شهرداری تبریز- پرسپولیس گناوره ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
کاسپین قزوین- شهرداری اراک ورزشگاه سرداری آزادگان قزوین
صنعت ساری- فولاد نوین اهواز ورزشگاه شهدای ساری
 
تمامی این دیدارها ساعت 16 و 15 دقیقه آغاز می شود.
 
هفته بیست و چهارم؛ دوشنبه 25 فروردین 93
 
فولاد نوین اهواز- کارگر بنه گز بوشهر ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
هوردادرایان کرمان- مس سونگون ورزقان ورزشگاه شهرداری کرمان
ماشین سازی تبریز – شهرداری اردبیل ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری جویبار- شهرداری دزفول ورزشگاه سراج کلا جویبار
خلخال دشت اردبیل- شهرداری لنگرود ورزشگاه تختی خلخال
برق شیراز- صنعت نفت نوین آبادان ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
پرسپولیس گناوه- پیام صنعت آمل ورزشگاه سراجی گناوه
نفت امیدیه- گاز فجر جم بوشهر ورزشگاه نفت 1 امیدیه
شهرداری اراک- شهرداری تبریزورزشگاه 5 مرداد اراک
پیام وحدت مشهد- کاسپین قزوین ورزشگاه تختی مشهد
کارون خوزستان – بهمن شیراز ورزشگاه تختی اهواز
سپیدرود رشت- ملی حفاری اهواز ورزشگاه عضدی رشت
 
این دیدارها ساعت 16 و 15 دقیقه آغاز می‌شود.
 
هفته بیست و پنجم؛ دوشنبه 31 فروردین 93
 
صنعت ساری- کارگر بنه گز بوشهر ورزشگاه شهدای ساری
شهرداری اردبیل- فولادنونین اهواز ورزشگاه علی دایی اردبیل
مس سونگون ورزقان- شهرداری جویبار ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری لنگرود- ماشین سازی تبریز ورزشگاه لنگرود
شهرداری دزفول- برق شیراز ورزشگاه مجدیان دزفول
صنعت نفت نوین آبادان – خلخال دشت اردبیل ورزشگاه تختی آبادان
پیام صنعت آمل- گاز فجرجم بوشهر ورزشگاه شهدا لیتکو آمل
پرسپولیس گناوه- شهرداری اراک ورزشگاه سراجی گناوه
اتکا گلستان – نفت امیدیه ورزشگاه شهدای گرگان
شهرداری تبریز – پیام وحدت مشهد ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
کاسپین قزوین- سپیدرود رشت ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ملی حفاری اهواز- کارون خوزستان ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
 
تمامی دیدارها ساعت 16 و 15 دقیقه آغاز می‌شود.
 
هفته بیست و ششم ؛ دوشنبه 8 اردیبهشت 93
 
هورداد رایان کرمان- صنعت ساری ورزشگاه شهرداری کرمان
کارگر بنه گز بوشهر- شهرداری اردبیل ورزشگاه شهدای اهرم
فولاد نوین اهواز- شهرداری لنگرود ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
برق شیراز- مس سونگون ورزقان ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
ماشین سازی تبریز- صنعت نفت نوین آبادان ورزشگاه تختی تبریز
خلخال دشت اردبیل – شهرداری دزفول ورزشگاه تختی خلخال
شهرداری اراک- پیام صنعت آمل ورزشگاه 5 مرداد اراک
گاز فجرجم بوشهر- اتکا گلستان ورزشگاه تختی جم
پیام وحدت مشهد- پرسپولیس گناوه ورزشگاه تختی مشهد
نفت امیدیه- بهمن شیراز ورزشگاه نفت 1 امیدیه
سپیدرود رشت- شهرداری تبریز ورزشگاه عضدی رشت
کارون خوزستان – کاسپین قزوین ورزگشاه تختی اهواز
 
تمامی دیدارها ساعت 16 و 15 دقیقه آغاز می شود.
 
معوقه دیدارهای هفته شانزدهم؛ 9 فروردین 93
 
پیام وحدت مشهد- سپید رود رشت ورزشگاه تختی مشهد ساعت 16
شهرداری لنگرود- صنعت ساری ساعت 16 و 15 دقیقه ورزشگاه شهدای لنگرود