گسترش فولاد تبریز 1-سایپا1
اجرائی کشوری

گسترش فولاد تبریز 1-سایپا1

 

 

 

گسترش فولاد تبریز 1-سایپا1

از هفته بیست و هفتم، گسترش فولاد تبریز با تساوی برابر میزبان خود بدون تغییر با 32 امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی ماند.

این دیدار در حالی اغاز شد که دو تیم سایپا و گسترش فولاد در جدول رده بندی تنها از نظر تفاضل گل در رده های هشتم و نهم جا گرفته بودند ، در ادامه بازی بیشتر در میانه میدان در جریان بود که برتری میزبان در این نقطه بیشتر به چشم آمد ، سایپا با بازی سازی ابراهیم صادقی سعی در راه انداختن شهباز زاده و زینالی از دو جناح بود که هر چند در این موضوع موفق نشان داد اما موقعیت زیادی برای رسیدن به گل نداشت تا شاگردان تارتار با هدف بسته نگه داشتن دروازه خودی موفق راهی رختکن شوند.