زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ 2 فوتبال کشور مشخص شد
اجرائی کشوری

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ ۲ فوتبال کشور مشخص شد

 

 

 

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ 2 فوتبال کشور مشخص شد

علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ برابر اعلام فدراسیون فوتبال تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ اتمام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ ۲ فوتبال کشور می باشد و بازیهای لیگ ۲ از تاریخ ۹۲/۱۰/۲۱ شروع خواهد شد.