زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ 2 فوتبال کشور مشخص شد
اجرائی کشوری

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ 2 فوتبال کشور مشخص شد

 

 

 

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ 2 فوتبال کشور مشخص شد

علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ برابر اعلام فدراسیون فوتبال تاریخ 92/10/18 اتمام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ 2 فوتبال کشور می باشد و بازیهای لیگ 2 از تاریخ 92/10/21 شروع خواهد شد.