برتری امید پایاسازه آذربایجان مقابل هیات فوتبال هوراند
اجرائی کشوری

برتری امید پایاسازه آذربایجان مقابل هیات فوتبال هوراند

برتری امید پایاسازه آذربایجان مقابل هیات فوتبال هوراند

تیم امید پایاسازه آذربایجان در هفته دوم فوتسال امیدهای استان مقابل امید هوراند به برتر 8 بر 3 دست یافت.

گلهای امید پایاسازه را در این بازی علی جنانی ، شاهین برهانی ، رسول حسین زاده ، حسن پیری ، مجید عبدالرحیم نسب ، مهدی محمودی(2گل) ، نیما نبی زاده به ثمر رساندند.

در دیگر بازیهای فوتسال امیدهای استان مس سونگون 5 بر یک از سد نیایش گذشت و امیدهای کفش لوکس در مرند 7 بر 4  امید راه پویان دنیز مرند را شکست داد.