آذر کوثر در لیگ سه کشوری
اجرائی کشوری

آذر کوثر در لیگ سه کشوری

 آذر کوثر در لیگ سه کشوری

علی ابراهیمان مالک و سرمربی تیم فوتبال آذر کوثر اعلام کرد؛ بعلت انصراف تیم بازرگانی مصطفی لو از شرکت در مسابقات، این تیم امتیاز آن باشگاه را خریداری کرد.

ابراهیمیان افزود: این تیم بیش از 6 ماه است که تمرینات جدی خود را جهت حضور در رقابتهای لیگ سه کشوری در زمین چمن شماره یک فرودگاه دنبال می کند.

ابراهیمیان در ادامه گفت: مسابقات از 17 شهریور ماه شروع خواهد شد که مسابقات لیگ سه کشوری در 5 گروه 10 تیمی قرعه کشی شده و این تیم در گروه شمالغرب کشور قرار گرفته است. امیدوارم به لطف پروردگار و به همت بازیکنان بتوانیم از این مرحله با موفقیت صعود و در نهایت بتوانیم با اقتدار به لیگ دو کشوری صعود نموده و افتخاری دیگر برای این خطه کسب نمائیم.