بازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی با حضور در هیأت فوتبال استان ثبت قرارداد کردند
اجرائی کشوری

بازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی با حضور در هیأت فوتبال استان ثبت قرارداد کردند

بازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی با حضور در هیأت فوتبال استان ثبت قرارداد کردند

علیزاده مسؤول کمیته اجرائی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ 24 نفر از بازیکنان این تیم با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و به ثبت رسانده اند .

امیر احمدی، کاظم نور محمدی و سعید پرخیده بعنوان مربیان این تیم مطرح می باشند و سرپرستی این تیم برعهده بهنام محمودی خواهد بود.

چندی پیش آقای سینا اصل محمد پور با حضور در هیأت فوتبال استان قرارداد انتقال امتیاز را امضاء نمودند.