اعلام برنامه رقابتهای لیگ برتر امید
اجرائی کشوری

اعلام برنامه رقابتهای لیگ برتر امید

اعلام برنامه رقابتهای لیگ برتر امید

برنامه رقابتهای لیگ برتر امید از هفته پنجم تا هفتم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

 

چهارشنبه 91/10/6-هفته پنجم-ساعت 14:00

صبای قم-سپاهان اصفهان-تختی-قم

دبیری تبریز-ملوان بندرانزلی-اختصاصی تراکتور-تبریز

برق شیراز-شهرداری تبریز-دستغیب-شیراز

ذوب آهن اصفهان-فولاد خوزستان-ملت-اصفهان

نساجی مازندران-داماش گیلان-سارو کلاء- قائمشهر

پنجشنبه 91/10/7-هفته پنجم-ساعت 14:00

فجر سپاسی-نفت اهواز-دستغیب-شیراز

سه شنبه 91/10/12-هفته ششم-ساعت 14:00

دبیری تبریز-صبای قم-اختصاصی تراکتور-تبریز

شهرداری تبریز-سپاهان اصفهان-پارک صنعت-تبریز

ملوان بندر انزلی-ذوب آهن اصفهان-کلوپر-انزلی

داماش گیلان-برق شیراز-عضدی-رشت

فولاد خوزستان-فجر سپاسی-اختصاصی فولاد-اهواز

نفت اهواز-نساجی مازندران-اختصاصی نفت-اهواز

دوشنبه 91/10/18-هفته هفتم-ساعت 14:00

صبا قم-شهرداری تبریز-تختی-قم

ذوب آهن اصفهان-دبیری تبریز-ملت-اصفهان

سپاهان اصفهان-داماش گیلان-صفائیه-اصفهان

فجر سپاسی-ملوان بندر انزلی-دستغیب-شیراز

نساجی مازندران-فولاد خوزستان-ساروکلاء-قائمشهر

سه شنبه24/10/91-ساعت 14:00-هفته هفتم

برق شیراز-نفت اهواز-دستغیب-شیراز

یکشنبه91/10/24-هفته هشتم-ساعت 14:00

ذوب آهن اصفهان-صبا قم-ملت-اصفهان

داماش گیلان-شهرداری تبریز-عضدی-رشت

دبیری تبریز-فجر سپاسی-اختصاصی تراکتور-تبریز

نفت اهواز-سپاهان اصفهان-اختصاصی نفت-اهواز

ملوان بندر انزلی-نساجی مازندران-کلوپر-انزلی

فولاد خوزستان-برق شیراز-اختصاصی فولاد-اهواز