اعلام زمان نقل و انتقالات لیگ برتر امید و برنامه مسابقات
اجرائی کشوری

اعلام زمان نقل و انتقالات لیگ برتر امید و برنامه مسابقات

اعلام زمان نقل و انتقالات لیگ برتر امید و برنامه مسابقات

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ برتر امید از هفته نهم تا یازدهم  و زمان نقل و انتقالات را اعلام کرد.

 

هفته نهم: جمعه 91/11/13 ساعت 14

صبای قم – داماش گیلان – تختی قم

شهرداری تبریز – نفت اهواز – پارک صنعت تبریز

نساجی مازندران – دبیری تبریز – سارو کلا قائمشهر

سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان – صفائیه اصفهان

برق شیراز – ملوان انزلی – ساعت 12 – دستغیب شیراز

فجر سپاسی – ذوب آهن اصفهان – ساعت 14:30 – دستغیب شیراز

هفته دهم: پنجشنبه 91/11/19 ساعت 14

فجر سپاسی – صبای قم – دستغیب شیراز

نفت اهواز – داماش گیلان – اختصاصی نفت اهواز

ذوب آهن اصفهان – نساجی مازندران – ملت اصفهان

دبیری تبریز – برق شیراز – پارک صنعت تبریز

فولاد خوزستان – شهرداری تبریز – اختصاصی فولاد  اهواز

ملوان انزلی – سپاهان اصفهان – کلویر انزلی

هفته یازدهم: چهارشنبه 91/11/25 ساعت 14

صبای قم – نفت اهواز – تختی قم

نساجی مازندران – فجرسپاسی – ساروکلا – قائمشهر

داماش گیلان – فولاد خوزستان – عضدی رشت

برق شیراز – ذوب آهن اصفهان – دستغیب شیراز

شهرداری تبریز – ملوان انزلی – پارک صنعت تبریز

سپاهان اصفهان – دبیری تبریز – صفائیه اصفهان

همچنین زمان نقل و انتقالات باشگاههای لیگ برتر امید از روز دوشنبه 25 دی ماه تا نهم بهمن اعلام شده است. لازم به ذکر است با توجه به بند 6-2 آیین نامه انتقالات، باشگاهها می توانند نسبت به جذب بازیکن جدید واجد الشرایط اقدام کنند.