نامه مهدی تاج به روسای هیاتها و مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری
اجرائی کشوری

نامه مهدی تاج به روسای هیاتها و مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری

نامه مهدی تاج به روسای هیاتها و مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری
 
مهدی تاج، سرپرست سازمان لیگ در نامه ای به روسای هیاتها و مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری، اعلام کرد که همه بازیهای دو هفته پایانی لیگ برتر ساعت 18 برگزار می شوند.
در این نامه خطاب به روسای هیاتها و مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری آمده است:

با توجه به امتیازات کسب شده تیم ها در صدر و قعر جدول رده بندی، کمیته مسابقات لیگ برتر، برگزاری همزمان بازیهای دو هفته 33 و 34 لیگ برتر را ضروری می داند. به همین دلیل بازیهای اعلام شده در هفته های 33 و 34، از ساعت 17:45 به 18 اصلاح می شود.