اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و چهارم تا بیست و هفتم و زمان سه بازی معوقه
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و چهارم تا بیست و هفتم و زمان سه بازی معوقه

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و چهارم تا بیست و هفتم و زمان سه بازی معوقه

سازمان لیگ برتر برنامه‌ هفته‌های بیست و چهارم تا بیست و هفتم  و  همچنین دیدارهای معوقه را اعلام کرد.

 

هفته بیست و چهارم : سه شنبه ۹۱/۱۱/۱۰

ملوان ـ داماش    ۱۵:۳۰   ورزشگاه تختی انزلی

مس ـ آلومینیوم    ۱۵:۳۰  ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

راه آهن ـ سایپا    ۱۵:۳۰   ورزشگاه اکباتان تهران

نفت آبادان ـ گهر    ۱۵:۳۰   ورزشگاه تختی آبادان

صبای قم ـ تراکتورسازی   ۱۵:۳۰   ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

ذوب آهن ـ نفت تهران   ۱۵:۳۰   ورزشگاه فولادشهر اصفهان

فجرشهید- سپاسی ـ سپاهان ۱۵:۳۰   ورزشگاه دستغیب شیراز

پیکان ـ استقلال    –  متعاقباً اعلام می‌شود

چهارشنبه ۹۱/۱۱/۱۱

پرسپولیس ـ فولاد خوزستان  ۱۶:۵۰   ورزشگاه آزادی تهران

 

هفته بیست و پنجم : یکشنبه ۹۱/۱۱/۱۵

گهردورود ـ صبای قم   ۱۵   ورزشگاه تختی دورود

جمعه ۹۱/۱۱/۲۰

تراکتورسازی ـ ملوان   ۱۵:۳۰  ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

فولاد خوزستان ـ ذوب آهن   ۱۵:۳۰   ورزشگاه تختی اهواز

استقلال ـ راه آهن    ۱۷   ورزشگاه آزادی تهران

سپاهان ـ نفت آبادان   ۱۵:۳۰  ورزشگاه فولادشهر اصفهان

شنبه ۹۱/۱۱/۲۱

داماش ـ فجرشهید سپاسی   ۱۵:۳۰   ورزشگاه شهید عضدی رشت

آلومینیوم ـ پیکان    ۱۵:۳۰   ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سایپا ـ مس کرمان    ۱۵:۳۰   ورزشگاه انقلاب کرج

نفت تهران ـ پرسپولیس  – متعاقباً اعلام می‌شود

 

هفته بیست و ششم : جمعه ۹۱/۱۱/۲۷

ملوان ـ فولاد خوزستان   ۱۶  ورزشگاه تختی انزلی

نفت آبادان ـ آلومینیوم  ۱۶   ورزشگاه تختی آبادان

پیکان ـ سایپا  ۱۶  ورزشگاه تختی تهران

ذوب آهن ـ مس کرمان   ۱۶   ورزشگاه فولادشهر اصفهان

فجر شهید سپاسی ـ استقلال  ۱۵   ورزشگاه حافظیه شیراز

یکشنبه ۹۱/۱۱/۲۹

راه آهن ـ داماش  ۱۶   ورزشگاه اکباتان تهران

گهر دورودـ تراکتورسازی ۱۵  ورزشگاه تختی دورود

پرسپولیس ـ سپاهان   ۱۷:۱۵   ورزشگاه آزادی تهران

سه‌شنبه ۱/۱۲ /۹۱

صبای قم ـ نفت تهران   ۱۵:۳۰   ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

 

هفته بیست و هفتم : پنجشنبه ۹۱/۱۲/۳

تراکتورسازی ـ فجر   ۱۶  ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

سپاهان ـ ملوان   ۱۶  ورزشگاه فولادشهر اصفهان

استقلال ـ نفت آبادان   ۱۷:۱۵  ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۹۱/۱۲/۴

سایپا ـ ذوب آهن ۱۶  ورزشگاه انقلاب کرج

فولاد خوزستان ـ پیکان  ۱۶  ورزشگاه تختی اهواز

آلومینیوم ـ پرسپولیس   ۱۵:۳۰  ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

شنبه ۹۱/۱۲/۵

نفت تهران ـ  گهر درود  ۱۶  ورزشگاه شهید دستگردی تهران

مس کرمان ـ راه آهن   ۱۵:۳۰  ورزشگاه امام علی کرمان

داماش ـ صبای قم    ۱۶  ورزشگاه شهید عضدی رشت

 

برنامه هفته بیستم (معوقه)  : یکشنبه ۹۱/۱۱/۱۵

پیکان ـ داماش    ۱۵:۳۰   ورزشگاه تختی تهران

سه شنبه ۹۱/۱۱/۲۴

راه آهن ـ سپاهان  ۱۵:۳۰   ورزشگاه اکباتان تهران

چهارشنبه ۹۱/۱۱/۲۵

پرسپولیس ـ  گهر دورود  ۱۷:۱۰   ورزشگاه آزادی تهران