اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر پیشکسوتان
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر پیشکسوتان

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر پیشکسوتان

برنامه رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر پیشکسوتان از سوی کمیته مسابقات اعلام شد.

گروه الف: میزبان استان کرمان-مرحله یک چهارم نهایی

دوشنبه 92/9/25
 
قزوین-اصفهان-انقلاب-کرمان-ساعت 11:00
کرمان-گیلان-انقلاب –کرمان-ساعت 13:10
 
سه شنبه 92/9/26
 
قزوین-گیلان-انقلاب-کرمان-ساعت 11:00
اصفهان-کرمان-انقلاب-کرمان-ساعت 13:10
 
پنجشنبه 92/9/28
 
اصفهان-گیلان-انقلاب-کرمان-ساعت 11:00
کرمان –قزوین-انقلاب-کرمان-ساعت 13:10
گروه ب: میزبان استان بوشهر-مرحله یک چهارم نهایی
 
پنجشنبه 92/9/28
 
دبیری تبریز-مازندران-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت 12:30
خوزستان-بوشهر-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت14:45
 
جمعه 92/9/29
 
خوزستان-مازندران-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت12:30
بوشهر-دبیری تبریز-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت14:45
 
یکشنبه 92/10/1
 
دبیری تبریز-خوزستان-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت12:30
بوشهر-مازندران-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت14:45