برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر
اجرائی کشوری

برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر

برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر

 
برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر  سیزدهم اعلام شد.
 
هفته اول:
*چهارشنبه دوم مرداد
استقلال خوزستان – ذوب آهن، ورزشگاه تختی اهواز
پرسپولیس – تراکتورسازی، ورزشگاه آزادی
*پنجشنبه سوم مرداد
داماش – سایپا، ورزشگاه شهید عضدی رشت
فجرسپاسی ‌- نفت تهران، ورزشگاه حافظیه شیراز
راه‌آهن – مس کرمان، ورزشگاه تختی تهران
صبا – ملوان، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم
سپاهان – فولاد خوزستان ، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
گسترش فولاد- استقلال، ورزشگاه یادگار امام تبریز
هفته‌ دوم
*پنجشنبه دهم مرداد
ملوان – داماش، ورزشگاه تختی انزلی
مس – استقلال خوزستان، ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
سایپا – راه آهن، ورزشگاه انقلاب کرج
ذوب آهن – پرسپولیس، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
*جمعه یازدهم مرداد
فولاد – فجرسپاسی، ورزشگاه تختی اهواز
نفت تهران – صبا، ورزشگاه دستگردی تهران
استقلال- سپاهان، ورزشگاه آزادی
تراکتورسازی- گسترش فولاد، ورزشگاه یادگار امام تبریز
هفته‌ سوم
*دوشنبه چهاردهم مرداد
پرسپولیس – مس کرمان، ورزشگاه آزادی تهران
*سه شنبه پانزدهم مرداد
داماش – نفت تهران، ورزشگاه شهید عضدی رشت
راه‌آهن – ملوان، ورزشگاه تختی تهران
ذوب آهن – تراکتورسازی، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
گسترش فولاد تبریز – سپاهان، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
صبا – فولاد، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم
استقلال صنعتی – سایپا، ورزشگاه تختی اهواز
فجرسپاسی- استقلال، ورزشگاه حافظیه
تمامی دیدارها ساعت ۲۲ برگزار می‌شود.
هفته چهارم:
شنبه ۲۴ مرداد ۹۲:
گسترش فولاد تبریز-فجر سپاسی
یکشنبه ۲۵ مرداد۹۲:
مس کرمان-ذوب‌آهن
نفت تهران- راه‌آهن
استقلال-صبای قم
دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۲:
فولاد خوزستان-داماش گیلان
سپاهان-تراکتورسازی تبریز
ملوان-استقلال خوزستان
سایپا-پرسپولیس
هفته پنجم:
جمعه اول شهریور ۹۲:
فجر سپاسی-سپاهان
تراکتورسازی تبریز-مس کرمان
استقلال صنعتی خوزستان-نفت تهران
پرسپولیس- ملوان
شنبه دوم شهریور ۹۲:
ذوب‌آهن-سایپا
راه‌آهن-فولاد خوزستان
صبای قم- گسترش فولاد تبریز
یکشنبه ۳ شهریور۹۲:
داماش-استقلال
هفته ششم:
پنجشنبه ۷شهریور ۹۲:
نفت تهران-پرسپولیس
جمعه ۸ شهریور۹۲:
فولاد خوزستان-استقلال خوزستان
فجر سپاسی-تراکتورسازی
سایپا-مس کرمان
ملوان-ذوب‌آهن
سپاهان-صبای قم
شنبه ۹ شهریور ۹۲:
استقلال – راه‌آهن
گسترش فولاد تبریز-داماش
هفته هفتم:
جمعه ۲۲ شهریور۹۲:
استقلال خوزستان- استقلال تهران
داماش گیلان-سپاهان
صبای قم-فجر سپاسی
مس کرمان-ملوان
راه‌آهن- گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن-نفت تهران
تراکتورسازی-سایپا
شنبه۲۳ شهریور ۹۲:
پرسپولیس-فولاد خوزستان
هفته هشتم:
جمعه ۲۹ شهریورماه ۹۲:
فجر سپاسی-داماش
نفت تهران- مس کرمان
فولاد خوزستان-ذوب‌آهن
گسترش فولاد تبریز-استقلال خوزستان
ملوان انزلی-سایپا
صبای قم-تراکتورسازی
سپاهان-راه‌آهن
تاریخ برگزاری دربی  پایتخت متعاقبا اعلام می شود
استقلال -پرسپولیس (به دلیل برگزاری مسابقه بوریرام تایلند با استقلال در ۲۷ شهریور ۹۲)
هفته نهم:
پنجشنبه ۴مهر۹۲:
پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن-فجر سپاسی
سایپا-نفت تهران
استقلال خوزستان-سپاهان
تراکتورسازی-ملوان انزلی
جمعه ۵ مهرماه ۹۲:
داماش گیلان-صبای قم
مس کرمان-فولاد خوزستان
ذوب‌آهن-استقلال
هفته دهم:
سه شنبه ۹ مهرماه۹۲:
سپاهان -پرسپولیس
چهارشنبه ۱۰مهرماه۹۲:
داماش گیلان-تراکتورسازی
فجر سپاسی-استقلال خوزستان
صبای قم-راه‌آهن
گسترش فولاد تبریز-ذوب‌آهن
نفت تهران-ملوان انزلی
فولاد خوزستان-سایپا
استقلال-نفت کرمان
هفته یازدهم:
جمعه ۲۶ مهرماه ۹۲:
راه‌آهن-داماش
مس کرمان-گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن-سپاهان
تراکتورسازی-نفت تهران
استقلال خوزستان-صبای قم
ملوان انزلی-فولاد خوزستان
پرسپولیس-فجر سپاسی
شنبه ۲۷ مهر ماه۹۲:
سایپا-استقلال
هفته دوازدهم:
پنجشنبه ۲ آبان ماه ۹۲:
راه‌آهن-تراکتورسازی تبریز
صبای قم-پرسپولیس
جمعه ۳ آبان ماه ۹۲:
داماش-استقلال خوزستان
فجرسپاسی-ذوب‌آهن
سپاهان-مس
فولاد خوزستان-نفت تهران
گسترش فولاد تبریز-سایپا
استقلال-ملوان انزلی
هفته سیزدهم:
سه‌شنبه۱۴ آبان ماه ۹۲:
نفت تهران-استقلال
چهارشنبه ۱۵ آبان ماه ۹۲:
مس کرمان-فجر سپاسی
استقلال خوزستان-راه‌آهن
ذوب‌آهن-صبای قم
ملوان-گسترش فولاد تبریز
سایپا-سپاهان
تراکتورسازی-فولاد خوزستان
پنجشنبه۱۶ آبان ماه ۹۲:
پرسپولیس-داماش
هفته چهاردهم:
پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۲:
استقلال تهران-فولاد خوزستان
جمعه اول آذرماه ۹۲:
داماش گیلان-ذوب آهن
فجر سپاسی-سایپا
صبای قم- مس کرمان
گسترش فولاد-نفت تهران
استقلال صنعتی – تراکتورسازی تبریز
سپاهان-ملوان
شنبه۲ آذرماه ۹۲:
راه‌آهن-پرسپولیس
هفته پانزدهم:
پنجشنبه ۷ آذرماه ۹۲:
مس کرمان-داماش
ملوان انزلی-فجر سپاسی
ذوب‌آهن- راه‌آهن
نفت تهران-سپاهان
فولاد خوزستان-گسترش فولاد تبریز
سایپا -صبای قم
تراکتورسازی تبریز-استقلال
جمعه ۸ آذرماه ۹۲:
پرسپولیس-استقلال خوزستان