برنامه کامل ليگ سيزدهم فوتبال اعلام شد
اجرائی کشوری

برنامه کامل ليگ سيزدهم فوتبال اعلام شد

برنامه کامل ليگ سيزدهم فوتبال اعلام شد

برنامه کامل ليگ سيزدهم فوتبال پس از قرعه‌کشي مشخص شد.

 

برنامه کامل ليگ سيزدهم به شرح زير است:

هفته اول:

داماش- سايپا

گسترش فولاد- استقلال

فجرسپاسي- نفت تهران

راه‌آهن- مس کرمان

استقلال خوزستان- ذوب آهن

سپاهان- فولاد

صبا- ملوان

پرسپوليس- تراکتورسازي

هفته دوم:

ملوان- داماش

استقلال – سپاهان

فولاد خوزستان- فجرسپاسي

مس کرمان – استقلال خوزستان

سايپا – راه آهن

ذوب آهن- پرسپوليس

نفت تهران- صباي قم

تراکتورسازي- گسترش فولاد تبريز

هفته سوم:

داماش گيلان- نفت تهران

فجرسپاسي- استقلال

پرسپوليس- مس کرمان

راه آهن- ملوان

ذوب آهن- تراکتورسازي

گسترش فولاد – سپاهان

استقلال خوزستان – سايپا

صباي قم- فولاد خوزستان

هفته چهارم:

فولاد خوزستان- داماش گيلان

استقلال – صباي قم

گسترش فولاد- فجرسپاسي

مس کرمان- ذوب آهن

نفت تهران- راه آهن

سايپا- پرسپوليس

سپاهان- تراکتورسازي

ملوان – استقلال خوزستان

هفته پنجم:

داماش – استقلال

فجرسپاسي- سپاهان

تراکتورسازي- مس کرمان

راه آهن- فولاد خوزستان

ذوب آهن- سايپا

استقلال خوزستان- نفت تهران

صباي قم – گسترش فولاد

پرسپوليس- ملوان

هفته ششم:

گسترش فولاد- داماش

استقلال- راه‌آهن

فجرسپاسي- تراکتورسازي

سايپا- مس کرمان

ملوان- ذوب آهن

نفت تهران- پرسپوليس

سپاهان- صباي قم

فولاد خوزستان- استقلال خوزستان

هفته هفتم:

داماش- سپاهان

استقلال خوزستان- استقلال تهران

صباي قم- فجرسپاسي

مس کرمان- ملوان

راه‌آهن- گسترش فولاد

ذوب آهن- نفت تهران

تراکتورسازي- سايپا

پرسپوليس- فولاد خوزستان

هفته هشتم:

فجرسپاسي- داماش

استقلال- پرسپوليس

نفت تهران- مس کرمان

سپاهان- راه آهن

فولاد خوزستان- ذوب آهن

گسترش فولاد- استقلال خوزستان

ملوان- سايپا

صباي قم – تراکتورسازي تبريز

هفته نهم:

داماش- صباي قم

ذوب آهن- استقلال

راه آهن- فجرسپاسي

مس کرمان- فولاد خوزستان

سايپا- نفت تهران

پرسپوليس- گسترش فولاد

استقلال خوزستان- سپاهان

تراکتورسازي- ملوان

هفته دهم:

داماش- تراکتورسازي

استقلال- مس کرمان

فجرسپاسي- استقلال خوزستان

صباي قم- راه آهن

گسترش فولاد- ذوب آهن

نفت تهران- ملوان

فولاد خوزستان- سايپا

سپاهان- پرسپوليس

هفته يازدهم:

راه آهن- داماش

سايپا- استقلال

پرسپوليس- فجرسپاسي

مس کرمان- گسترش فولاد

ذوب آهن- سپاهان

تراکتورسازي- نفت تهران

استقلال خوزستان- صباي قم

ملوان- فولاد خوزستان

هفته دوازدهم:

داماش- استقلال خوزستان

استقلال- ملوان

فجرسپاسي- ذوب آهن

سپاهان- مس کرمان

راه آهن- تراکتورسازي

فولاد خوزستان- نفت تهران

گسترش فولاد- سايپا

صباي قم – پرسپوليس

هفته سيزدهم:

پرسپوليس- داماش

نفت تهران- استقلال

مس کرمان- فجرسپاسي

استقلال خوزستان – راه آهن

ذوب آهن- صباي قم

ملوان- گسترش فولاد

سايپا- سپاهان

تراکتورسازي- فولاد خوزستان

هفته چهاردهم:

داماش- ذوب آهن

استقلال- فولاد خوزستان

فجرسپاسي- سايپا

صباي قم- مس کرمان

راه آهن- پرسپوليس

گسترش فولاد- نفت تهران

سپاهان- ملوان

استقلال خوزستان- تراکتورسازي

هفته پانزدهم:

مس کرمان- داماش

تراکتورسازي- استقلال

ملوان- فجرسپاسي

ذوب آهن – راه آهن

نفت تهران- سپاهان

فولاد خوزستان- گسترش فولاد

سايپا- صباي قم

پرسپوليس- استقلال خوزستان