دیدار شهرداری تبریز و سایپا شمال در ورزشگاه یادگام امام(ره) برگزار می شود
اجرائی کشوری

دیدار شهرداری تبریز و سایپا شمال در ورزشگاه یادگام امام(ره) برگزار می شود

 

 

 

دیدار شهرداری تبریز و سایپا شمال در ورزشگاه یادگام امام(ره) برگزار می شود

کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، محل برگزاری یک دیدار از لیگ یک را تغییر داد.

کمیته مسابقات، محل برگزاری دیدار تیم های شهرداری تبریز و سایپا شمال را که قرار بود در ورزشگاه محل باشگاه شهرداری تبریز برگزار شود را تغییر داد.

این دیدار ساعت 14 روز یکشنبه 17 دی ماه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار خواهد شد.