اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته سوم
اجرائی کشوری

اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته سوم

اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته سوم

کمیته مسابقات زمان نقل و انتقالات لیگ دسته سوم را اعلام کرد.

کمیته مسابقات زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته سوم کشور در فصل 91-92 از روز چهارشنبه 29 آذر 91 تا 13 دی ماه اعلام کرد.

لازم به ذکر است با توجه به بند 2-6 آیین نامه نقل و انتقالات، باشگاهها می توانند نسبت به جذب بازیکنان جدید واجد الشرایط در نیم فصل مسابقاتی اقدام کنند.