اعلام برنامه بازیهای لیگ دسته اول امید کشور
اجرائی کشوری

اعلام برنامه بازیهای لیگ دسته اول امید کشور

اعلام برنامه بازیهای لیگ دسته اول امید کشور

کمیته مسابقات برنامه هفته دهم لیگ دسته اول امید باشگاههای کشور را به این ترتیب اعلام کرد.

یکشنبه 17 دی ماه 91، ساعت 14

فاطمیه اهواز-نفت آبادان، زمین شماره دو ورزشگاه تختی اهواز

مس رفسنجان-حافظیه شیراز،(تا صدور رای کمیته انضباطی برگزار نمی شود)

شاهین بندرعامری-شهرداری یاسوج (تا صدور رای کمیته انضباطی برگزار نمی شود)

مس کرمان-فولاد یزد ،(تا صدور رای کمیته انضباطی برگزار نمی شود)

شهرداری امیرکلا-گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه اختصاصی امیرکلا

داروسازی وتاک ساری-ذوب آهن نوین، ورزشگاه شهدای ساری

پرسپولیس قائمشهر-ابومسلم خراسان، ورزشگاه صمصام تور قائمشهر

سایپا تهران-خورشید قروه، ورزشگاه چمران تهران

تراکتورسازی تبریز-شهرداری اردبیل، ورزشگاه اختصاصی تبریز