اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم از هفته هشتم تا یازدهم
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم از هفته هشتم تا یازدهم

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم از هفته هشتم تا یازدهم

برنامه مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور از هفته هشتم تا یازدهم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

 

هفته هشتم: شنبه 18/9/91-ساعت 14:00

شهرداری اسلامشهر – عقاب تهران – متعاقبا اعلام می شود

پارس فوتبال چالوس – شهرداری بهشهر – شهدا چالوس

آرمان رضا مشهد – شهرداری قوچان – ثامن مشهد

همت گنبد – پیروزی شیروان – تختی گنبد

فجر نیکان تهران – پرسپولیس نوین تهران – متعاقبا اعلام می شود

صداقت آستارا – مهتاب بافت شفت – وحدت آستارا

خزر محمودآباد – شهرداری جویبار – مجتمع بهشتی محمودآباد

شموشک نوشهر – پیروزی گرمسار – شهدا نوشهر

پرشین مهرام قزوین – شهرداری نظر آباد – رجایی قزوین

پیام صنعت آمل – هیئت فوتبال بابل – لینکو آمل

سفیدرود آستانه – دانیال شمال فومن – شهدای رودبنه لاهیجان

مصطفی لو تبریز – شهرداری مهاباد – پارک صنعت تبریز – ساعت 14:15

پرشان زنجان – آریا خرم دره زنجان – 15 خرداد زنجان  – ساعت 14:15

استقلال جنوب تهران – نفتون تهران – اتکاء تهران – ساعت 14:15

خلخال دشت اردبیل – ذرت کاران پارس آباد – تختی خلخال

یکشنبه 19/9/91 – ساعت 14

شهرداری ممسنی – هلال احمر گراش – لشگری ممسنی

مس شهر بابک – امید کیش  – تختی شهر بابک

فجر هف رفسنجان – ایثار جیرفت – شهدا نوش آباد رفسنجان

مس نوین کرمان – شهرداری کنارک – سلیمی کیا کرمان

وحدت خاوران بیرجند – توسعه و عمران فردوس – تختی بیرجند

استقلال جوان بابکان – شهرداری گچساران – تختی یاسوج  – ساعت 14:15

توحید بوشهر – شاهین کوهرنگ – قدس بوشهر  – ساعت 14:15

سپاهان نوین اصفهان – شهرداری دیزیچه اصفهان –  قیام زرین دشت– ساعت 14:15

بهینه راهبر آباده – بهمن شیراز – تختی آباده  – ساعت 14:15

سیمان بهبهان – شهرداری ماهشهر – 22 بهمن بهبهان  – ساعت 14:15

کارگر بنه گز – هما دیلم – شهدا اهرم تنگستان   – ساعت 14:15

دوشنبه 20/9/ 91

شهرداری کامیاران – شهرداری قروه – آزادی کامیاران   – ساعت 14:15

خوراک دام و طیور روانسر – کارون اهواز – آزادی روانسر  – ساعت 14:15

بهمن ایلام – مهر همدان – تختی ایلام   – ساعت 14:15

سه شنبه 21/9/91

شهرداری نقده – راهیان تهران – تختی نقده  – ساعت 14:15

هفته نهم: شنبه 25/9/91  ساعت 14

عقاب تهران – شهرداری بهشهر – دوشان تپه تهران

شهرداری اسلامشهر – آرمان رضا مشهد – متعاقبا اعلام می شود

پیروزی شیروان – پارس فوتبال چالوس – تختی اسفراین

شهرداری قوچان – همت گنبد – آزادی قوچان

پرسپولیس نوین تهران – مهتاب بافت شفت – امام رضا (ع) تهران

فجر نیکان تهران – خزر  محمودآباد – متعاقبا اعلام می شود

پیروزی گرمسار – صداقت آستارا – تختی گرمسار

شهرداری جویبار – شموشک نوشهر – سراج کلا جویبار

دانیال شمال فومن – پیام صنعت آمل – آزادی فومن

استقلال ری – سفید رود آستانه – هرندی تهران

نفتون تهران – خلخال دشت اردبیل – الیاف تهران

شهرداری مهاباد – آریا خرم دره زنجان – آزادی مهاباد  – ساعت 14:15

مصطفی لو تبریز – استقلال جنوب تهران – پارک صنعت تبریز  – ساعت 14:15

ذرت کاران پارس آباد – پرشان زنجان – کلانتری پارس آباد  – ساعت 14:15

یکشنبه 26/9/91  ساعت 14

شهرداری قروه – کارون اهواز – چمران قروه

شهرداری کامیاران – شهرداری نقده – آزادی کامیاران

مهر همدان – خوراک دام و طیور روانسر – ملت همدان

راهیان تهران – بهمن ایلام – باباخانی تهران

شهرداری گچساران – شاهین کوهرنگ – تختی گچساران

استقلال جوان بابکان – سپاهان نوین اصفهان – تختی یاسوج

بهمن شیراز – توحید بوشهر – دستغیب شیراز

شهرداری دیزیچه اصفهان – بهینه راهبر آباده

فجر هف رفسنجان – مس نوین کرمان – شهدا نوش آباد رفسنجان

توسعه  و عمران فردوس – شهرداری نوین بندرعباس – شهید درخشان فردوس

شهرداری کنارک – وحدت خاوران بیرجند – شهید کلانتری چابهار

شهرداری ماهشهر – هما دیلم – شهدا ماهشهر  – ساعت 14:15

سیمان بهبهان – شهرداری ممسنی – 22 بهمن بهبهان  – ساعت 14:15

امید کیش – کارگر بنه گز – المپیک کیش  – ساعت 14:15

هلال احمر گراش – مس شهر بابک – شهدا گرش  – ساعت 14:15

هفته دهم: شنبه 16/10/91  ساعت 14

آرمان رضا مشهد – عقاب تهران – ثامن مشهد

شهرداری بهشهر – پیروزی شیروان – آزادی بهشهر

همت گنبد – شهرداری اسلامشهر – تختی گنبد

پارس فوتبال چالوس – شهرداری قوچان – شهدا چالوس

خزر محمودآباد – پرسپولیس نوین تهران – مجتمع بهشتی محمودآباد

مهتاب بافت شفت – پیروزی گرمسار – چوبر شفت

شموشک نوشهر – فجر نیکان تهران – شهدا نوشهر

صداقت آستارا – شهرداری جویبار – وحدت آستارا

هیئت فوتبال بابل – دانیال شمال فومن – هفتم تیر بابل

سفید رود آستانه – پرشین مهرام قزوین – شهدای رودبنه لاهیجان

پیام صنعت آمل – استقلال ری – لینکو آمل

استقلال جنوب تهران – شهرداری مهاباد – اتکا تهران

آریا خرم دره زنجان – ذرت کاران پارس آباد – شهید خرمی خرم دره

خلخال دشت اردبیل – مصطفی لو تبریز – تختی خلخال

پرشان زنجان – نفتون تهران – 15 خرداد زنجان

یکشنبه 17/10/90  ساعت 14

شهرداری نقده – شهرداری قروه – تختی نقده

خوراک دام و طیور روانسر – راهیان تهران – آزادی روانسر

سپاهان نوین اصفهان – شهرداری گچساران – قیام زرین دشت

شاهین کوهرنگ – بهمن شیراز – آموزش و پرورش شهرکرد

بهینه راهبر آباده – استقلال جوان بابکان – تختی آباده

شهرداری ممسنی – شهرداری ماهشهر – لشگری ممسنی

مس شهر بابک – سیمان بهبهان – تختی شهر بابک

مس نوین کرمان – ایثار جیرفت – سلیمی کیا کرمان

وحدت خاوران بیرجند – فجر هف رفسنجان – تختی بیرجند

شهرداری نوین بندرعباس – شهرداری کنارک – اختصاصی بندرعباس

کارون اهواز – مهر همدان – اختصاصی اهواز – ساعت 14:15

بهمن ایلام – شهرداری کامیاران – تختی ایلام – ساعت 14:15

توحید بوشهر – شهرداری دیزیچه اصفهان – قدس بوشهر – ساعت 14:15

هما دیلم – امید کیش – شهید بهشتی دیلم – ساعت 14:15

کارگر بنه گز – هلال احمر گراش – شهدا اهرم تنگستان – ساعت 14:15

هفته یازدهم: یکشنبه 24/10/910- ساعت 14

عقاب تهران – پیروزی شیروان – دوشان تپه تهران

آرمان رضا مشهد – همت گنبد – ثامن مشهد

شهرداری قوچان – شهرداری بهشهر – آزادی قوچان

شهرداری اسلامشهر – پارس فوتبال چالوس – متعاقبا اعلام می شود

پرسپولیس نوین تهران – پیروزی گرمسار – امام رضا  تهران

خزر محمودآباد – شموشک نوشهر – مجتمع بهشتی محمودآباد

شهرداری جویبار – مهتاب بافت شفت – سراج کلا جویبار

فجر نیکان تهران – صداقت آستارا – متعاقبا اعلام می شود

شهرداری نظر آباد – دانیال شمال فومن – تختی نظرآباد

استقلال ری – هیئت فوتبال بابل – هرندی تهران

پرشین مهرام قزوین – پیام صنعت آمل – رجایی قزوین

شهرداری مهاباد – ذرت کاران پارس آباد – آزادی مهاباد

استقلال جنوب تهران – خلخال دشت اردبیل – اتکاء تهران

نفتون تهران – آریا خرم دره زنجان – الیاف تهران

مصطفی لو تبریز – پرشان زنجان – پارک صنعت تبریز

دوشنبه 25/10/91  ساعت 14

شهرداری قروه – مهر همدان – چمران قروه

شهرداری نقده – بهمن ایلام – تختی نقده

راهیان تهران – کارون اهواز – باباخانی تهران

شهرداری کامیاران – خوراک دام و طیور روانسر – آزادی کامیاران

شهرداری گچساران – بهمن شیراز – تختی گچساران

سپاهان نوین اصفهان – بهینه راهبر آباده – قیام زرین شهر

شهرداری دیزیچه اصفهان – شاهین کوهرنگ – صفاییه مبارک

استقلال جوان بابکان – توحید بوشهر – تختی یاسوج

ایثار جیرفت – توسعه و عمران فردوس – تختی جیرفت

مس نوین کرمان – وحدت خاوران بیرجند – سلیمی کیا کرمان

فجر هف رفسنجان – شهرداری نوین بندرعباس – شهدا نوش آباد رفسنجان

شهرداری ماهشهر – امید کیش – شهدا ماهشهر – ساعت 14:15

شهرداری ممسنی – مس شهر بابک – لشگری ممسنی – ساعت 14:15

هلال احمر گراش – هما دیلم – شهدا گراش – ساعت 14:15

سیمان بهبهان – کارگر بنه گز – 22 بهمن بهبهان– ساعت 14:15