اعلام برنامه هفته دهم تا بیستم و زمان نقل و انتقالات لیگ دسته دوم
اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته دهم تا بیستم و زمان نقل و انتقالات لیگ دسته دوم

 

 

 

اعلام برنامه هفته دهم تا بیستم و زمان نقل و انتقالات لیگ دسته دوم
 
با توجه برنامه‌ریزی مسابقات لیگ دسته اول و دسته دوم و نیز لزوم همزمانی ایام نقل و انتقالات لیگ دسته اول و دسته دوم حداقل برای چند روز و با توجه به مراتب فوق، بدینوسیله تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دسته دوم کشور فصل 92-93 از روز یکشنبه مورخ 1/10/92 لغایت روز چهارشنبه مورخ 92/10/18 تعیین شد و در این مدت باشگاه‌ها می‌توانند با رعایت مقررات یا بازیکنان جدید واجدالشرایط حداکثر تا سقف 7 بازیکن طبق ماده 6 آئین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال قرارداد منعقد کرده و پس از ثبت نام و دریافت آی دی کارت در مسابقات استفاده کنند.
همچنین با توجه به اینکه مسابقات معوقه از نیم فصل اول طبق برنامه در تاریخ 4 و 5 دی ماه برگزار خواهد شد فلذا آن دسته از بازیکنانی که در زمان مقرر ثبت نام می‌شوند مجاز خواهند بود تیم طرف قرارداد داد خود را در مسابقات همزمان همراهی کنند.
 
برنامه مسابقات از هفته دهم تا بیستم:
 
 هفته دهم شنبه 23 آذر
شهرداری جویبار- صنعت نفت نوین آبادان ورزشگاه سراج کلاجویبار
 برق شیراز- شهرداری لنگرود ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
هر دو مسابقه ساعت 14 برگزار می‌شود.
نفت امیدیه- پیام صنعت آمل ورزشگاه نفت امیدیه
کارون اهواز- اتکای گلستان ورزشگاه تختی اهواز
هر دو مسابقه ساعت 14 و 30 دقیقه برگزار می‌شود.
 
یکشنبه 24 آذر
هوردادیاران کرمان- شهرداری دزفول ورزشگاه شهرداری کرمان
میناب طیور هرمزگان- گاز فجر جم بوشهر ورزشگاه شهرداری میناب
شهرداری اراک- کاسپین قزوین ورزشگاه 5 مرداد اراک
پیام وحدت مشهد- ملی حفاری اهواز ورزشگاه تختی مشهد
تمام این مسابقات ساعت 14 آغاز می‌شود.
ماشین‌سازی تبریز- کارگر بنه گز بوشهر ورزشگاه تختی تبریز
خلخال دشت- شهرداری تبریز ورزشگاه تختی خلخال
سپیدرود رشت- بهمن شیراز ورزشگاه سردار جنگل رشت
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می شود.
فولاد نوین اهواز- صنعت ساری ورزشگاه اختصاصی فولاد
پرسپولیس گناوه- شهرداری تبریز ورزشگاه سراجی گناوه
این دو دیدار ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می‌شود.
 
 
 هفته یازدهم: جمعه 29 آذر ساعت 14 و 15 دقیقه
 
صنعت نفت نوین آبادان- برق شیراز ورزشگاه پیروز آبادان
 
شنبه 30آذر
 
مس سنگون ورزقان- هوردادیاران کرمان ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری تبریز- ماشین‌سازی تبریز ورزشگاه علی دایی اردبیل
شهرداری لنگرود- خلخال دشت اردبیل ورزشگاه شهدای لنگرود
پیام صنعت آمل- پرسپولیس گناوه ورزشگاه کارگران آمل
شهرداری تبریز- شهرداری اراک ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
اتکای گلستن- میناب طیور هرمزگان ورزشگاه شهدای گرگان
کاسپین قزوین- پیام وحدت مشهد ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
بهمن شیراز- کارون اهواز ورزشگاه دستغیب شیراز
تمامی این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود.
کارگربنه‌گز بوشهر- فولادنوین اهواز ورزشگاه شهدای اهرم
شهرداری دزفول- شهرداری جویبار ورزشگاه مجدیان دزفول
گاز فجر جم بوشهر- نفت امیدیه ورزشگاه تختی جم
ملی‌حفاری اهواز- سپیدرود رشت ورزشگاه اختصاصی رشت
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود.
 
 
 دیدارهای معوقه : چهارشنبه 4 دیماه
برق شیراز- شهرداری جویبار معوقه از هفته سوم ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
کاسپین قزوین- پرسپولیس گناوه معوقه هفته نهم ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود.
پنجشنبه 5 دی ماه
کارون اهواز- شهرداری تبریز ورزشگاه تختی اهواز ساعت 15 (برگزاری این دیدار منوط به اجرای نامه شماره 2081/الف / 261 مورخ 18/8/92 کمیته انضباطی از سوی باشگاه‌های شهرداری تبریز و کارون اهواز می‌باشد.
 
هفته دوازدهم، شنبه 21 دیماه
شهرداری جویبار-مس سونگون ورزقان، ورزشگاه سراج کلا جویبار
ماشین‌سازی تبریز-شهرداری لنگرود، ورزشگاه تختی تبریز
برق شیراز-شهرداری دزفول، ورزشگاه اختصاصی بدر، برق شیراز
خلخال دشت-صنعت نوین آبادان، ورزشگاه تختی خلخال
شهرداری اراک، پرسپولیس گناوه ، ورزشگاه پنج مرداد اراک
پیام وحدت مشهد-شهرداری تبریز، ورزشگاه تختی مشهد
میناب‌ طیور هرمزگان-بهمن شیراز، ورزشگاه شهرداری میناب
سپیدرود رشت-کاسپین قزوین، ورزشگاه سردار جنگل رشت
این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود
کارگر بنه گز بوشهر-صنعت‌سازی، ورزشگاه شهدای اهرم
فولادنوین اهواز-شهرداری اردبیل، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
گاز فجر جم بوشهر-پیام صنعت آمل، ورزشگاه تختی جم
نفت امیدیه-اتکاء گلستان، ورزشگاه نفت یک امیدیه
کارون اهواز-ملی حفاری اهواز ، ورزشگاه تختی اهواز
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود.
 
 
هفته سیزدهم : جمعه 27 دی
 صنعت ساری-هوردادرایان کرمان، ورزشگاه شهدای ساری
شهرداری اردبیل-کارگر بنه گز بوشهر، ورزشگاه علی دایی اردبیل
شهرداری لنگرود-فولاد نوین اهواز، ورزشگاه شهدای لنگرود
پیام صنعت آمل-شهرداری اراک، ورزشگاه کارگران آمل
اتکا گلستان-گاز فجر جم بوشهر، ورزشگاه شهدای گرگان
بهمن شیراز-نفت امیدیه، ورزشگاه دستغیب شیراز
شهرداری تبریز- سپید رود رشت، ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
کاسپین قزوین-کارون اهواز، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود
شهرداری دزفول-خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه مجدیان دزفول
پرسپولیس گناوه-پیام وحدت مشهد، ورزشگاه سراجی گنابه
ملی حفاری اهواز-میناب طیور هرمزگان، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود
شنبه 28 دیماه
مثل سونگون ورزقان-برق شیراز، ورزشگاه تختی تبریز ساعت 14
یکشنبه 29 دی
صنعت نوین آبادان-ماشین‌سازی تبریز، ورزشگاه تختی آبادان ساعت 14و 15 دقیقه
 
 
هفته چهاردهم : پنجشنبه 3 بهمن ماه
شهرداری دزفول-ماشین‌سازی تبریز، ساعت 14 و 15 دقیقه ورزشگاه مجدیان دزفول
جمعه 4 بهمن ماه
شهرداری اردبیل-صنعت ساری، ورزشگاه علی دایی اردبیل
هوردادرایان کرمان – شهرداری جویبار، ورزشگاه شهرداری کرمان
شهرداری لنگرود-کارگر بنه گز بوشهر، ورزشگاه شهدای لنگرود
مس سونگون ورزقان، خلخال دشت اردبیل ورزشگاه تختی تبریز
 اتکای گلستان-پیام صنعت عامل، ورزشگاه شهدای گرگان
شهرداری اراک-پیام وحدت مشهد ورزشگاه 5 مرداد اراک
بهمن شیراز-گاز فجر جم بوشهر ورزشگاه دستغیب شیراز
شهرداری تبریز-کارون اهواز،‌ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
کاسپین قزوین-میناب‌طیور هرمزگان، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود
صنعت نوین آبادان-فولاد نوین اهواز، ورزشگاه پیروز آبادان
ملی‌حفاری اهواز-نفت امیدیه، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
پرسپولیس گناوه-سپیدرو رشت، ورزشگاه سراجی گناوه
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود
 
 
هفته پانزدهم :پنجشنبه 10 بهمن
صنعت‌ساری-شهرداری جویبار، ورزشگاه شهدای ساری
برق شیراز-هورداد رایان کرکان، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
پیام صنعت آمل-پیام وحدت مشهد، ورزشگاه کارگران آمل
اتکای گلستان-بهمن شیراز، ورزشگاه شهدای گمنام
میناب‌طیور هرمزگان-شهرداری تبریز، ورزشگاه شهرداری میناب
این دیدارها ساعت 14 برگزار می‌شود
شهرداری اردبیل-شهرداری لنگرود، ورزشگاه علی دایی اردبیل
ماشین‌سازی تبریز-مس سونگون ورزقان، ورزشگاه تختی تبریز
سپیدرود رشت-شهرداری اراک، ورزشگاه سردار جنگل رشت
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود
کارگر بنه گز بوشهر-صنعت‌نفت نوین آبادان،‌ ورزشگاه شهدای اهرم
فولاد نوین اهواز-شهرداری دزفول، ورزشگاه اختصاصی فولاد
گاز فجر جم بوشهر-ملی حفاری اهواز، ورزشگاه تختی جم
کارون اهواز-پرسپولیس گناوه، ورزشگاه تختی اهواز
نفت امیدیه-کاسپین قزوین، ورزشگاه نفت یک امیدیه
این دیدارها ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می‌شود
 
 
هفته شانزدهم :چهارشنبه 16 بهمن
شهرداری جویبار-برق شیراز، ورزشگاه سراج‌کلا جویبار، بهمن شیراز پیام صنعت عامل ورزشگاه دستغیب شیراز
پیام وحدت مشهد-سپیدرود رشت، ورزشگاه تختی مشهد
شهرداری اراک-کارون اهواز، ورزشگاه 5مرداد اراک
کاسپین قزوین، گاز فجر جم بوشهر، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
هورداد رایان کرمان-خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه شهرداری کرمان
این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود
شهرداری لنگرود-صنعت ساری، ورزشگاه شهدای لنگرود
مس سونگون ورزقان-فولاد نوین اهواز، ورزشگاه تختی تبریز
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود
صنعت نوین آبادان-شهرداری اردبیل، ورزشگاه پیروز آبادان
شهرداری دزفول-کارگربنه گز بوشهر، ورزشگاه مجدیان اهواز
ملی‌حفاری اهواز-اتکای گلستان، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
پرسپولیس گناوه-میناب طیور هرمزگان، ورزشگاه سراجی گناوه
پنجشنبه 17 بهمن ماه
شهرداری تبریز- نفت امیدیه، ساعت 14 و 15 دقیقه ورزشگاه اختصاصی تبریز
 
 
هفته هفدهم :چهارشنبه 23 بهمن ماه
صنعت‌سازی-برق شیراز، ورزشگاه شهدای ساری
پیام صنعت آمل-سپیدرود رشت، ورزشگاه کارگران آمل
بهمن شیراز-ملی‌حفاری اهواز،‌ ورزشگاه دستغیب شیراز
اتکای گلستان-کاسپین قزوین، ورزشگاه شهدای گرگان
میناب طیور هرمزگان-شهرداری اراک، ورزشگاه شهرداری میناب
این دیدارها ساعت 14 آغاز می‌شود
شهرداری لنگرود-صنعت نفت‌نوین آبادان، ورزشگاه شهدای لنگرود
خلخال رشت اردبیل-شهرداری جویبار، ورزشگاه تختی خلخال
شهرداری اردبیل-شهرداری دزفول، ورزشگاه علی دایی اردبیل
ماشین‌سازی تبریز-هورداد رایان کرمان، ورزشگاه تختی تبریز
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغا زمی‌شود
کارگر بنه گز بوشهر-مس سونگون ورزقان، ورزشگاه شهدای اهواز
کارون اهواز – پیام وحدت مشهد، ورزشگاه تختی اهواز
گاز فجر جم بوشهر-شهرداری تبریز، ورزشگاه تختی جم
نفت امیدیه-پرسپولیس گناوه، ورزشگاه نفت یک امیدیه
این دیدارها 14 و 30 دقیقه آغاز می‌شود.
 
 
هفته هجدهم : چهارشنبه 30 بهمن ماه
پیام وحدت مشهد-میناب طیور هرمزگان، ورزشگاه تختی مشهد ساعت 14
برق شیراز -خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
شهرداری جویبار-ماشین‌سازی تبریز، ورزشگاه سراج‌کلای جویبار
هورداد رایان کرمان-فولاد نوین اهواز،‌ورزشگاه شهرداری کرمان
کاسپین قزوین – بهمن شیراز، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری اراک- نفت امیدیه، ورزشگاه 5 مرداد اراک
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود
مس سونگون ورزقان-شهرداری اردبیل، ورزشگاه تختی تبریز
سپید رود رشت-کارون اهواز ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری تبریز-اتکا گلستان، ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
این دیدارها ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می‌شود
صنعت نفت نوین آبادان-صنعت ساری، ورزشگاه پیروز آبادان
شهرداری دزفول-شهرداری لنگرود، ورزشگاه مجدیان دزفول
ملی‌حفاری اهواز-پیام صنعت آمل، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
پرسپولیس گناوه-گاز فجر بوشهر ورزشگاه سراجی گناوه
این دیدارها ساعت 14و 45 دقیقه برگزار می‌شود
 
 
هفته نوزدهم  : سه‌شنبه 6 اسفند
اتکای گلستان-پرسپولیس گناوه، ورزشگاه شهدای گرگان ساعت 14
صنعت ساری-خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه شهدای ساری
پیام صنعت آمل-کارون اهواز ، ورزشگاه کارگران آمل
میناب طیور هرمزگان-سپید رود رشت، ورزشگاه شهرداری میناب
بهمن شیراز-شهرداری تبریز، ورزشگاه دستغیب شیراز
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می‌شود
ماشین‌سازی تبریز-برق شیراز، ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری لنگرود -مس سونگون ورزقان، ورزشگاه شهدای لنگرود
این دیدارها ساعت 14و 30 دقیقه آغاز می‌شود
صنعت نوین آبادان -شهرداری دزفول، ورزشگاه پیروز آبادان
فولاد نوین اهواز -شهرداری جویبار، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
کارگر بنه گز بوشهر-هوردادرایان کرمان، ورزشگاه شهدای تنگستان
ملی‌حفاری اهواز-کاسپین قزوین، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
نفت امیدیه-پیام وحدت مشهد، ورزشگاه نفت یک امیدیه
گاز فجر جم بوشهر-شهرداری اراک، ورزشگاه تختی جم
این دیدارها ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می‌شود
 
 
هفته بیستم : دوشنبه 12 اسفند ماه
پیام وحدت مشهد-گاز فجر جم بوشهر، ورزشگاه تختی مشهد، ساعت 14
برق شیراز-فولاد نوین اهواز، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
شهرداری جویبار، کارگر بنه گز بوشهر، ورزشگاه سراج کلا جویبار
هورداد رایان کرمان-شهرداری اردبیل، ورزشگاه شهرداری کرمان
کاسپین قزوین-پیام صنعت آمل، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
سپیدرود رشت-نفت امیدیه، ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری اراک-اتکا گلستان، ورزشگاه 5 مرداد اراک
این دیدارها ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می‌شود
خلخال دشت اردبیل-ماشین‌سازی تبریز، ورزشگاه تختی خلخال
مس سونگون ورزقان-صنعت نفت نوین آبادان، ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری تبریز-ملی‌حفاری اهواز، ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
این دیدارها ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می‌شود
شهرداری دزفول-صنعت ساری ورزشگاه مجدیان دزفول
کارون اهواز-میناب‌طیور هرمزگان، ورزشگاه تختی اهواز
پرسپولیس گناوه-بهمن شیراز، ورزشگاه سراجی گناوه
این دیدارها ساعت 15 آغاز می‌شود.