جاناتان داسيلوا پريرا در تراكتورسازي تبريز
اجرائی کشوری

جاناتان داسيلوا پريرا در تراكتورسازي تبريز

جاناتان داسيلوا پريرا در تراكتورسازي تبريز

جاناتان هافبك تيم شريف مولداوي با عقد قرارداد به مدت يك و نيم فصل رسماً به تيم تراكتورسازي پيوست.

جاناتان داسيلوا با حضور در دفتر هيأت فوتبال استان قرارداد رسمي فدراسيون فوتبال را امضاء و به ثبت رساند .

جاناتان اهل برزيل و متولد 1989/1/31 مي باشد.