جواد كاظميان فوروارد تيم پرسپوليس تهران به تراكتورسازي پيوست
اجرائی کشوری

جواد كاظميان فوروارد تيم پرسپوليس تهران به تراكتورسازي پيوست

جواد كاظميان فوروارد تيم پرسپوليس تهران به تراكتورسازي پيوست

جواد كاظميان فوروارد تيم پرسپوليس تهران جهت همراهي با تيم تراكتورسازي تبريز با حضور در دفتر هيأت فوتبال استان آذربايجانشرقي قرار داد فدراسيون فوتبال را امضاء و به ثبت رساند.

جواد كاظميان به مدت نيم فصل قرارداد امضاء نموده است.