آخرین تغییرات رقابتهای لیگ های دسته دو و سه کشور
اجرائی کشوری

آخرین تغییرات رقابتهای لیگ های دسته دو و سه کشور

 

 

 

آخرین تغییرات رقابتهای لیگ های دسته دو و سه کشور

کمیته مسابقات آخرین تغییرات رقابتهای لیگ های دسته دو و دسته سه کشور را اعلام کرد.

با توجه به عدم حضور تیم پرشان (پارسه) زنجان در مقابل تیم های مصطفی لو تبریز ( از هفته چهارم) و شهرداری مهاباد ( از هفته هفتم) و با توجه به بند 3 از ماده 10 مقررات انضباطی آیین نامه اجرایی مسابقات، کلیه مسابقات اعلامی تیم پرشان ( پارسه) زنجان به شرح زیر تا صدور رای کمیته انضباطی لغو اعلام می شود:

هفته هشتم شنبه 18 آذر91، پرشان( پارسه) زنجان- آریا خرم دره زنجان

هفته نهم شنبه 25 آذر 91، ذرت کاران پارس آباد-پرشان(پارسه) زنجان

هفته دهم شنبه 16 دی 91، پرشان( پارسه) زنجان- نفتون تهران

هفته یازده یکشنبه 24 دی 91، مصطفی لو تبریز- پرشان( پارسه) زنجان

همچنین محل برگزاری دیدارهای تیم شهرداری اسلامشهر، ورزشگاه سهند تهران واقع در فلکه دوم خزانه، بخارایی، جنب تره بار اعلام می شود:

هفته هشتم 18 آذر91، شهرداری اسلامشهر- عقاب تهران

هفته نهم شنبه 25 آذر91، شهرداری اسلامشهر-آرمان رضا مشهد

هفته یازده یکشنبه 24 دی 91، شهرداری اسلامشهر- پارس فوتبال چالوس

 

ضمن اینکه با توجه به برنامه اعلام شده مسابقات لیگ دسته دوم کشور، محل برگزاری مسابقات تیم آشیان گستران ورامین، ورزشگاه شهید فتحی کلاته اعلام می شود:

هفته 14 دوشنبه 18 دی 91؛ آشیان گستران ورامین-پرسپولیس گناوه

هفته 16 دوشنبه 2 بهمن 91، آشیان گستران ورامین-استیل آذین تهران

محل برگزاری دیدارهای تیم دارتاک لرستان، ورزشگاه تختی شماره دو چمن مصنوعی خرم آباد اعلام می شود:

هفته 13 شنبه 25 آذر91، دارتاک لرستان- مقاومت تهران

هفته 14، دوشنبه 18 دی 91، دارتاک لرستان-چوکای تالش

هفته 16، دوشنبه 2 بهمن 91، دارتاک لرستان-فولاد نوین اهواز

هفته 17، دوشنبه 9 بهمن 91، دارتاک لرستان-گاز فجر جم بوشهر

همچنین با توجه به عدم حضور تیم داتیس لرستان در برابر تیم های استیل آذین تهران( هفته 7) و مهر کرج( هفته 11) و با توجه به ماده 30 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، همه مسابقات تیم داتیس لرستان به شرح زیر تا صدور رای کمیته انضباطی لغو می شود:

هفته 12 پنجشنبه 16 آذر91، داتیس لرستان-نوژن نوشهر

هفته 13 شنبه 25 آذر91، آشیان گستران ورامین- داتیس لرستان

هفته 14 دوشنبه 18 دی 91، سیف آباد کازرون-داتیس لرستان

هفته 15 دوشنبه 25 دی 91، داتیس لرستان-سیاه جامگان مشهد

هفته 16 دوشنبه 2 بهمن 91، شهرداری دزفول-داتیس لرستان

هفته 17 دوشنبه 9 بهمن 91، صنعت نفت نوین آبادان- داتیس لرستان