آخرین تغییرات رقابتهای لیگ های دسته دو و سه کشور
اجرائی کشوری

آخرین تغییرات رقابتهای لیگ های دسته دو و سه کشور

 

 

 

آخرین تغییرات رقابتهای لیگ های دسته دو و سه کشور

کمیته مسابقات آخرین تغییرات رقابتهای لیگ های دسته دو و دسته سه کشور را اعلام کرد.

با توجه به عدم حضور تیم پرشان (پارسه) زنجان در مقابل تیم های مصطفی لو تبریز ( از هفته چهارم) و شهرداری مهاباد ( از هفته هفتم) و با توجه به بند ۳ از ماده ۱۰ مقررات انضباطی آیین نامه اجرایی مسابقات، کلیه مسابقات اعلامی تیم پرشان ( پارسه) زنجان به شرح زیر تا صدور رای کمیته انضباطی لغو اعلام می شود:

هفته هشتم شنبه ۱۸ آذر۹۱، پرشان( پارسه) زنجان- آریا خرم دره زنجان

هفته نهم شنبه ۲۵ آذر ۹۱، ذرت کاران پارس آباد-پرشان(پارسه) زنجان

هفته دهم شنبه ۱۶ دی ۹۱، پرشان( پارسه) زنجان- نفتون تهران

هفته یازده یکشنبه ۲۴ دی ۹۱، مصطفی لو تبریز- پرشان( پارسه) زنجان

همچنین محل برگزاری دیدارهای تیم شهرداری اسلامشهر، ورزشگاه سهند تهران واقع در فلکه دوم خزانه، بخارایی، جنب تره بار اعلام می شود:

هفته هشتم ۱۸ آذر۹۱، شهرداری اسلامشهر- عقاب تهران

هفته نهم شنبه ۲۵ آذر۹۱، شهرداری اسلامشهر-آرمان رضا مشهد

هفته یازده یکشنبه ۲۴ دی ۹۱، شهرداری اسلامشهر- پارس فوتبال چالوس

 

ضمن اینکه با توجه به برنامه اعلام شده مسابقات لیگ دسته دوم کشور، محل برگزاری مسابقات تیم آشیان گستران ورامین، ورزشگاه شهید فتحی کلاته اعلام می شود:

هفته ۱۴ دوشنبه ۱۸ دی ۹۱؛ آشیان گستران ورامین-پرسپولیس گناوه

هفته ۱۶ دوشنبه ۲ بهمن ۹۱، آشیان گستران ورامین-استیل آذین تهران

محل برگزاری دیدارهای تیم دارتاک لرستان، ورزشگاه تختی شماره دو چمن مصنوعی خرم آباد اعلام می شود:

هفته ۱۳ شنبه ۲۵ آذر۹۱، دارتاک لرستان- مقاومت تهران

هفته ۱۴، دوشنبه ۱۸ دی ۹۱، دارتاک لرستان-چوکای تالش

هفته ۱۶، دوشنبه ۲ بهمن ۹۱، دارتاک لرستان-فولاد نوین اهواز

هفته ۱۷، دوشنبه ۹ بهمن ۹۱، دارتاک لرستان-گاز فجر جم بوشهر

همچنین با توجه به عدم حضور تیم داتیس لرستان در برابر تیم های استیل آذین تهران( هفته ۷) و مهر کرج( هفته ۱۱) و با توجه به ماده ۳۰ آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، همه مسابقات تیم داتیس لرستان به شرح زیر تا صدور رای کمیته انضباطی لغو می شود:

هفته ۱۲ پنجشنبه ۱۶ آذر۹۱، داتیس لرستان-نوژن نوشهر

هفته ۱۳ شنبه ۲۵ آذر۹۱، آشیان گستران ورامین- داتیس لرستان

هفته ۱۴ دوشنبه ۱۸ دی ۹۱، سیف آباد کازرون-داتیس لرستان

هفته ۱۵ دوشنبه ۲۵ دی ۹۱، داتیس لرستان-سیاه جامگان مشهد

هفته ۱۶ دوشنبه ۲ بهمن ۹۱، شهرداری دزفول-داتیس لرستان

هفته ۱۷ دوشنبه ۹ بهمن ۹۱، صنعت نفت نوین آبادان- داتیس لرستان