ایران –تاجیکستان ساعت 16:30-آزادی تهران
اجرائی کشوری

ایران –تاجیکستان ساعت ۱۶:۳۰-آزادی تهران

 

 

 

 

ایران –تاجیکستان ساعت 16:30-آزادی تهران

دیدار تدارکاتی دو تیم ملی ایران و تاجیکستان شانزدهم آبانماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

دیدار دوستانه دو تیم ملی ایران و تاجیکستان روز شانزدهم آبانماه راس ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.