اعلام برنامه مسابقات لیگ برترجوانان
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برترجوانان

اعلام برنامه مسابقات لیگ برترجوانان

برنامه مسابقات لیگ برتر جوانان از هفته اول تا سوم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

 

سه شنبه 9/8/91-ساعت 14:30-هفته اول

نفت اهواز-فولاد خوزستان-اختصاصی نفت-اهواز

مس کرمان-مدرسه عالی حرفه ای مشهد-سلیمی کیا-کرمان

فجر شهید سپاسی-نفت آبادان-اختصاصی فجر-شیراز

ملوان بندر انزلی-دخانیات گیلان-شهدا کلوپر-انزلی

ذوب آهن اصفهان-سپاهان اصفهان-ملت-اصفهان

دبیری تبریز-تراکتورسازی تبریز-وحدت-اسکو

یکشنبه 14/8/91-ساعت 14:30-هفته دوم

مس کرمان-نفت اهواز-سلیمی کیا-کرمان

نفت آبادان-فولاد خوزستان-پیروز-آبادان

مدرسه عالی حرفه ای مشهد- ملوان بندر انزلی-تختی-مشهد

سپاهان اصفهان-فجر شهید سپاسی-صفائیه-اصفهان

دخانیات گیلان- دبیری تبریز-عضدی-رشت

تراکتورسازی تبریز-ذوب آهن اصفهان-اختصاصی-تبریز

جمعه 19/8/91-هفته سوم-ساعت 14:30

ملوان بندر انزلی-مس کرمان-شهدا کلوپر-انزلی

فولاد خوزستان-سپاهان اصفهان-اختصاصی-اهواز

دبیری تبریز-مدرسه عالی حرفه ای مشهد-وحدت-اسکو

فجر سپاسی-تراکتورسازی تبریز-دستغیب-شیراز

ذوب آهن اصفهان-دخانیات گیلان-ملت – اصفهان

شنبه 20/8/91

نفت اهواز-نفت آبادان-اختصاصی -اهواز