صدوراحضاریه ها توسط کمیته انضباطی
انضباطی

صدوراحضاریه ها توسط کمیته انضباطی

صدوراحضاریه ها توسط کمیته انضباطی

کمیته انضباطی از صدور احضاریه هایی خبر داد.

احضاریه هایی که کمیته انضباطی صادر کرده است به شرح زیر است:

روز یکشنبه ۱۲ آذر ۹۱ جلسه رسیدگی به مطالبه وجه علی سلمانی از باشگاه پیکان برگزار می شود. عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نیست.

همچنین روز سه شنبه ۱۴ آذر ۹۱ جلسه رسیدگی به دعوی مطالبه محمد باقر علیزاده از باشگاه آلومینیم هرمزگان برگزار می شود و عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نخواهد بود.

دومین جلسه رسیدگی به مطالبه وجه امیر قلعه نویی از باشگاه تراکتورسازی، سه شنبه ۷ آذر۹۱ در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی به پرونده نیست.

ضمن اینکه جلسه رسیدگی به شکایت محمد پیری از باشگاه پرسپولیس ۷ آذر۹۱ با حضور وکیل شاکی و نماینده باشگاه برگزار می شود و عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی به پرونده نخواهد بود. پیری از باشگاه استقلال هم شکایت کرده و روز سه شنبه ۷ آذر ۹۱ جلسه رسیدگی به این شکایت هم برگزار خواهد شد و نماینده باشگاه استقلال باید در این نشست حضور پیدا کند چرا که عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نخواهد بود.