اعلام برنامه های هفته های هشتم تا یازدهم و معوقه هفته دوم لیگ دسته دوم
اجرائی کشوری

اعلام برنامه های هفته های هشتم تا یازدهم و معوقه هفته دوم لیگ دسته دوم

اعلام برنامه های هفته های هشتم تا یازدهم و معوقه هفته دوم لیگ دسته دوم

سازمان لیگ آزادگان برنامه های مسابقات هفته های هشتم تا یازدهم و معوقه هفته دوم لیگ دسته دوم باشگاههای کشور را اعلام کرد.

برنامه بازیها به شرح زیر است:

جمعه 12 آبان 91( معوقه هفته دوم) ساعت 14:15

نوژن نوشهر- استیل آذین تهران، ورزشگاه شهدا نوشهر

سه شنبه 16 آبان 91 ساعت 14:00

نفت محمود آباد- فولاد نوین اهواز، ورزشگاه بهشتی محمود آباد

میناب طیور هرمزگان- چوکای تالش، ورزشگاه شهرداری میناب

استقلال ساری- صنعت نفت نوین آبادان، ورزشگاه شهدای ساری

سیف آباد کازرون- مهر کرج، ورزشگاه شهدای کازرون

سیاه جامگان مشهد- البدر بندر کنگ، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

سه شنبه 16 آبان 91 ساعت 14:15

گیتی پسند اصفهان- دارتاک لرستان، ورزشگاه آرارات اصفهان

کاسپین قزوین-صنعت ساری، ورزشگاه رجایی قزوین

نفت و گاز گچساران-مقاومت تهران، ورزشگاه شهدای نفت گچساران

شهرداری لنگرود-گاز فجر جم، ورزشگاه تختی چابکسر

سه شنبه 16 آبان 91 ساعت 14:30

داتیس لرستان-سپیدرود رشت، ورزشگاه تختی یک خرم آباد

شهرداری دزفول- مس سونگون ورزقان، ورزشگاه مجدیان دزفول

نفت امیدیه-شهرداری اردبیل، ورزشگاه نفت یک امیدیه

پنجشنبه 18 آبان 91 ساعت 14:15

آشیان گستر ورامین- نوژن نوشهر، ورزشگاه تختی ورامین

پرسپولیس گناوه- استیل آذین تهران، ورزشگاه سراجی گناوه

هفته نهم، سه شنبه 23 آبان 91، ساعت 14:00

مقاومت تهران- نفت محمود آباد، ورزشگاه پنجم آذر تهران

صنعت ساری- شهرداری لنگرود، ورزشگاه شهدای ساری

مهرکرج- سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه انقلاب کرج

البدر بندر کنگ-شهرداری دزفول، ورزشگاه اختصاصی البدر بندرکنگ

سه شنبه 23 آبان 91، ساعت 14:15

چوکای تالش- نفت و گاز گچساران، ورزشگاه محبی ماسال

شهرداری اردبیل- میناب طیور هرمزگان، ورزشگاه علی دایی اردبیل

دارتاک لرستان- نفت امیدیه، ورزشگاه تختی یک خرم آباد

مس سونگون ورزقان- داتیس لرستان، ورزشگاه تختی تبریز

سه شنبه 23 آبان 91، ساعت 14:30

فولاد نوین اهواز- کاسپین قزوین، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

گاز فجر جم-گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه تختی جم

چهارشنبه 24 آبان 91، ساعت 14:00

استیل آذین تهران- استقلال ساری، ورزشگاه همای تهران

نوژن نوشهر- سیف آباد کازرون، ورزشگاه شهدای نوشهر

سپیدرود رشت- پرسپولیس گناوه، ورزشگاه سردارجنگل رشت

چهارشنبه 24 آبان 91، ساعت 14:30

صنعت نفت نوین آبادان- آشیان گستران ورامین، ورزشگاه تختی آبادان

هفته دهم، سه شنبه 30 آبان 91، ساعت 14:00

مقاومت تهران- فولاد نوین اهواز، ورزشگاه پنجم آذر تهران

شهداری لنگرود- کاسپین قزوین، ورزشگاه تختی چابکسر

نفت محمودآباد- چوکای تالش، ورزشگاه بهشتی محمود آباد

گیتی پسند اصفهان- صنعت ساری، ورزشگاه آرارت اصفهان

نفت و گاز گچساران- شهرداری اردبیل، ورزشگاه شهدای نفت گچساران

میناب طیور هرمزگان- دارتاک لرستان، ورزشگاه شهرداری میناب

هفته دهم، سه شنبه 30 آبان 91، ساعت 14:15

نفت امیدیه- گاز فجر جم، ورزشگاه نفت یک امیدیه

شهرداری دزفول- مهرکرج، ورزشگاه مجدیان دزفول

داتیس لرستان- البدر بندر کنگ، ورزشگاه تختی یک خرم آباد

چهارشنبه اول آذر 91 ساعت 14:00

استیل آذین تهران- صنعت نفت نوین آبادان، ورزشگاه همای تهران

سیف آباد کازرون- آشتیان گستران ورامین، ورزشگاه شهدای کازرون

استقلال ساری- سپیدرود رشت، ورزشگاه شهدای ساری

سیاه جامگان مشهد- نوژن نوشهر، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

چهارشنبه اول آذر 91 ساعت 14:15

پرسپولیس گناوه- مس سونگون ورزقان، ورزشگاه سراجی گناوه

هفته یازدهم، چهارشنبه هشتم آذر 91، ساعت 14:00

کاسپین قزوین- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه رجایی قزوین

صنعت ساری- نفت امیدیه، ورزشگاه شهدای ساری

سپیدرود رشت- استیل آذین تهران، ورزشگاه سردار جنگل رشت

آشیان گستر ورامین- سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه تختی ورامین

نوژن نوشهر-شهرداری دزفول، ورزشگاه شهدای نوشهر

البدر بندر کنگ- پرسپولیس گناوه، ورزشگاه اختصاصی البدر بندر کنگ

مهر کرج- داتیس لرستان، ورزشگاه انقلاب کرج

هفته یازدهم، چهارشنبه هشتم آذر 91، ساعت 14:15

فولاد نوین اهواز- شهرداری لنگرود، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

چوکا تالش-مقاومت تهران، ورزشگاه محبی ماسال

شهرداری اردبیل- نفت محمودآباد، ورزشگاه علی دایی اردبیل

دارتاک لرستان- نفت و گاز گچساران، ورزشگاه تختی خرم آباد

گاز فجر جم- میناب طیور هرمزگان، ورزشگاه تختی جم

صنعت نفت نوین آبادان- سیف آباد کازرون، ورزشگاه تختی آبادان

مس سونگون ورزقان- استقلال ساری، ورزشگاه تختی تبریز