اعلام برنامه بازیهای لیگ دسته سوم باشگاههای کشور
اجرائی کشوری

اعلام برنامه بازیهای لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

اعلام برنامه بازیهای لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

سازمان لیگ آزادگان برنامه دیدارهای هفته های سوم و چهارم لیگ دسته سوم و بازیهای معوقه هفته های دوم و سوم و چهارم را اعلام کرد.

زمان و مکان بازیهای لیگ دسته سوم و دیدارهای معوقه به شرح زیر است:

برنامه هفته سوم لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

شنبه 29 مهر 91 ساعت 14:30

پرسپولیس نوین تهران- خزر محمود آباد، ورزشگاه امام رضای تهران

پیروزی گرمسار-مهتاب بافت شفت، ورزشگاه تختی گرمسار

فجر نیکان تهران- شموشک نوشهر، ورزشگاه این بازی متعاقبا اعلام خواهد شد

شهرداری جویبار- صداقت آستارا، ورزشگاه واسو کلای جویبار

شهرداری مهاباد-استقلال جنوب تهران، ورزشگاه آزادی مهاباد

ذرت کاران پارس آباد- آریا خرم دره زنجان، ورزشگاه کلانتری پارس آباد

مصطفی لو تبریز- خلخال دشت اردبیل، ورزشگاه پارک صنعت تبریز

نفتون تهران- پرشان زنجان، ورزشگاه الیاف تهران

سرخ جامگان خرم آباد- اید حسن آباد تهران، ورزشگاه تختی خرم آباد

ذوب آهن نوین اصفهان- نبرد شهرکرد، ورزشگاه ملت اصفهان

استقلال دربندخمین- صفاهان اصفهان، ورزشگاه مطهری خمین

همای قم- اتحاد الشتر لرستان، ورزشگاه تختی قم

یکشنبه 30 مهر 91

شهرداری کنارک-شهرداری نوین بندرعباس، متعاقبا اعلام خواهد شد

امید کیش-همای دیلم، ورزشگاه المپیک کیش

سیمان بهبهان- مس شهربابک، ورزشگاه 22 بهمن بهبهان

هلال احمر گراش- کارگر بنه گز، ورزشگاه شهدای گراش

ایثار جیرفت- مس نوین کرمان، ورزشگاه تختی جیرفت

فجر رفسنجان- وحدت خاوران، ورزشگاه تختی رفسنجان

شهرداری ماهشهر- شهرداری ممسنی، ورزشگاه شهدای ماهشهر( این بازی ساعت 14:45 آغاز می شود)

چهارشنبه 3 آبان 91 ساعت 14:30

پیروزی شیروان- شهرداری بهشهر، ورزشگاه تختی اسفراین

شهرداری قوچان- پارس فوتبال چالوس، ورزشگاه آزادی قوچان

دانیال شمال فومن- هیات فوتبال بابل، ورزشگاه آزادی فومن

پرشین مهرام قزوین- سفیدرود آستانه، ورزشگاه رجایی قزوین

شهرداری قروه- شهرداری نقده، ورزشگاه چمران قروه

مهر همدان- کارون اهواز، ورزشگاه ملت همدان

شهرداری کامیاران- بهمن ایلام، ورزشگاه آزادی کامیاران

شهرداری گچساران- سپاهان نوین اصفهان، ورزشگاه تختی گچساران

استقلال جوان بابکان- بهینه راهبر آباده، ورزشگاه تختی یاسوج

شهرداری دیزیچه اصفهان- توحید بوشهر، ورزشگاه صفاییه مبارکه

هفته چهارم شنبه 6 آبان 91 ساعت 14:30

پیروزی گرمسار- پرسپولیس نوین تهران، ورزشگاه تختی گرمسار

شموشک نوشهر- خزر محمود آباد، ورزشگاه شهدای نوشهر

مهتاب بافت شفت- شهرداری جویبار، ورزشگاه چوبر شفت

صداقت آستارا- فجر نیکان تهران، ورزشگاه وحدت آستارا

ذرت کاران پارس آباد- شهرداری مهاباد، ورزشگاه کلانتری پارس آباد

خلخال دشت اردبیل- استقلال جنوب تهران، ورزشگاه تختی خلخال

آریا خرم دره زنجان- نفتون تهران، ورزشگاه شهید خرمی خرم دره

پرشان زنجان- مصطفی لو تبریز، ورزشگاه کارگران کارگران زنجان

ذوب آهن نوین اصفهان- سرخ جامگان خرم آباد، ورزشگاه ملت اصفهان

صفاهان اصفهان- امید حسن آباد تهران، ورزشگاه تختی اصفهان

نبرد شهرکرد- همای قم، ورزشگاه انقلاب شهرکرد

اتحاد الشتر لرستان- استقلال دربند خمین، ورزشگاه شهید خلیل ارکیای الشتر

یکشنبه هفت آبان 91 ساعت 14:15

توسعه و عمران فردوس- ایثار جیرفت، ورزشگاه شهید درخشان فردوس

وحدت خاوران بیرجند- مس نوین کرمان، ورزشگاه تختی

ساعت 14:30

امید کیش- شهرداری ماهشهر، ورزشگاه المپیک کیش

مس شهر بابک- شهرداری ممسنی، ورزشگاه تختی شهربابک

هما دیلم- هلال احمر گراش، ورزشگاه شهید بهشتی دیلم

کارگر بنه گز- سیمان بهبهان، ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

سه شنبه 9 آبان 91 ساعت 14:15

شهرداری بهشهر- شهرداری قوچان، ورزشگاه آزادی بهشهر

پیروزی شیروان- عقاب تهران، ورزشگاه تختی اسفراین

پیام صنعت آمل- پرشین مهرام قزوین، ورزشگاه شهدای لینکوی آمل

دانیال شمال فومن- شهرداری نظرآباد، ورزشگاه آزادی فومن

خوراک دام و طیور روانسر- شهرداری کامیاران، ورزشگاه آزادی روانسر

بهمن شیراز- شهرداری گچساران، ورزشگاه دستغیب شیراز

بهینه راهبرآباده- سپاهان نوین اصفهان، ورزشگاه تختی آباده

مهر همدان- شهرداری قروه، ورزشگاه قدس همدان

توحید بوشهر- استقلال جوان بابکان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

چهارشنبه 10 آبان 91 ساعت 14:15

بهمن ایلام- شهرداری نقده، ورزشگاه تختی ایلام

برنامه دیدارهای معوقه

پنجشنبه 27 مهر 91 ساعت 14:30

سفید رود آستانه- استقلال ری، ورزشگاه شهدای رودبنه لاهیجان

شاهین کوهرنگ- شهرداری گچساران، ورزشگاه آموزش و پرورش شهرکرد

چهارشنبه سوم آبان 91 ساعت 14:30

شهرداری اسلامشهر- همت گنبد، ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر

استقلال ری- پیام صنعت آمل، ورزشگاه سرداران شمیران تهران

بهمن شیراز- شاهین کوهرنگ، ورزشگاه دستغیب شیراز

سه شنبه 9 آبان 91 ساعت 14:30

هیات فوتبال بابل- استقلال ری، ورزشگاه شهدای 7 تیر بابل

شاهین کوهرنگ- شهرداری دیزیچه، ورزشگاه آموزش و پرورش شهرکرد

پارس فوتبال چالوس- شهرداری اسلامشهر، ورزشگاه شهدای چالوس