کسرایی:نواقص ورزشگاههای تبریز و قم باید برطرف شود
اجرائی کشوری

کسرایی:نواقص ورزشگاههای تبریز و قم باید برطرف شود

 

 

 

 

کسرایی:نواقص ورزشگاههای تبریز و قم باید برطرف شود

محمدرضا کسرایی درباره نواقص دو ورزشگاه یادگار امام (ره)تبریز و قم به نکاتی اشاره کرد.

کسرایی در این باره گفت: به مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز و مدیرعامل صبای قم نامه نوشته ایم و از آنها خواسته ایم تا نواقص ورزشگاههای یادگار امام(ره) تبریز و یادگار امام(ره) قم را برطرف کنند. مسئولیت ناشی از برطرف نشدن نواقص بر عهده باشگاههاست. پس از بازدید نمایندگان سازمان لیگ برتر از ورزشگاه محل برگزاری یک دیدار لیگ برتر، متوجه شدیم که ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز 17 ایراد و ورزشگاه یادگار امام(ره) قم 16 ایراد دارد. البته باید از اداره کل ورزش و جوانان دو استان و هیات های استانی و مدیران این دو باشگاه تشکر کرد که با همه توانشان نواقص را برطرف کرده اند به صورتی که در حال حاضر این دو ورزشگاهها جزو ورزشگاههای درجه  منفی Aشناخته می شود.

وی ادامه داد: با برطرف شدن نواقص مطمئنا این دو ورزشگاه به درجه A تبدیل خواهد شد. ازمهمترین نواقص ورزشگاه یادگار امام(ره)تبریز می توان به کیفیت زمین و استفاده از غلطکها برای آماده سازی زمین، تجهیز کامل اتاق رسانه، نصب تونل سرپوشیده و متحرک از مجاورت رختکن تا پیست، تعویض تیرهای دروازه آهنی فعلی با آلومینیومی به همراه تیر دروازه رزرو، تعویض نیمکت های ذخیره و افزایش تعداد آنها به 22 عدد، مبلمان فضای فعلی وی آی پی و تجهیز به تلویزیون برای استقرار ناظرین بازی و تعبیه منطقه میکس ذون اشاره کرد.

کسرایی در پایان درباره نواقص ورزشگاه یادگار امام(ره)­ قم گفت: کیفیت زمین و استفاده از غلطکها برای آماده سازی زمین، ، آسفالت جاده منتهی به ورودی تیمها و وی آی پی ورزشگاه، افزایش امکانات و تجهیزات برای اتاق کار رسانه در راهروی بیرونی، تجهیز فضای خارجی جایگاه خبرنگاران به پریز برق و نور مناسب و افزاش تعداد صندلیهای نیمکت ذخیره به 22 عدد از مهمترین نواقص ورزشگاه یادگار امام قم است.