قابل توجه مدیران عامل موسسات ورزشی
اجرائی کشوری

قابل توجه مدیران عامل موسسات ورزشی

قابل توجه مدیران عامل موسسات ورزشی

کاظم شجاعی مسؤول کمیته اجرایی مسابقات هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کلیه مدیران عامل موسسات فرهنگی ورزشی استان تا وقت اداری مورخ 90/12/15 فرصت دارند آدرس محل موسسه خود را جهت بازدید به این هیأت معرفی نمایند و عدم پاسخ به منزله انصراف از شرکت در مسابقات سال 91 تلقی خواهد شد.

                  

شرایط شرکت موسسه های ورزشی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1-کلیه موسسات ورزشی می بایست دارای محلی مناسب به عنوان دفتر و نصب تابلوی موسسه ، مجهز به تلفن و فاکس بوده باشد.

2- ارائه اساس نامه باشگاه به همراه اصل و تصویر مجوز دریافتی از ثبت شرکتها و نمونه مهر موسسه به کمیته اجرایی مسابقات الزامیست.

3- مدیر عامل موسسه نمیتواند به عنوان (کادرفنی) در مسابقات حضور داشته باشد.

4- شرایط حضور سرپرست در مسابقات : متاهل- سن بالای 30 سال – حسن شهرت

5- معرفی مربی ، دارای کارت رسمی مربیگری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که مورد تائید کمیته محترم مربیان استان میباشد الزامیست.

6- حضور کادر فنی معرفی شده هنگام عقد قرارداد در هیأت فوتبال الزامیست.

7- مدیر عامل موسسه موظف میباشد یکنفر را به عنوان سرپرست تیم کتبا به کمیته اجرایی مسابقات معرفی نماید( مسؤولیت کلی تیم به عهده سرپرست میباشد)

8- ارائه آدرس دقیق محل موسسه ورزشی دارای مجوز از اماکن عمومی شهرستان تبریز به کمیته اجرایی مسابقات فوتبال جهت بازدید الزامیست.

9- معرفی زمین اختصاصی و یا زمین استیجاری جهت تمرین و انجام مسابقه به کمیته اجرایی مسابقات فوتبال الزامیست.