بازي خانگي تيمهاي تبريزي در ليگ برتر فوتبال تا هفته سی و دوم
اجرائی کشوری

بازي خانگي تيمهاي تبريزي در ليگ برتر فوتبال تا هفته سی و دوم

بازي خانگي تيمهاي تبريزي در ليگ برتر فوتبال تا هفته سی و دوم

زمان 8 بازي خانگي تيمهاي تبريزي در ليگ برتر فوتبال از هفته بیست و هفتم  تا هفته سی و دوم مشخص شد.
بر اين اساس 22 اسفند از هفته بيست و هفتم تيم تراکتورسازي تبريز از ساعت 15 در يادگار امام ره به مصاف فولاد مبارکه اصفهان ميرود .
در ادامه رقابتها :
هفته بيست و هشتم شهرداري تبريز – صباي قم شنبه 27 اسفند ساعت 15 در يادگار امام ره
هفته بيست و نهم تراکتورسازي – فجر سپاسي شيراز جمعه 18 فروردين ماه 91 ساعت 17 در يادگار امام ره
هفته سي ام تراکتورسازي با فولاد خوزستان جمعه 25 فروردين ماه 91 ساعت 17 در يادگار امام ره
هفته سي و يکم شهرداري تبريز با نفت آبادان جمعه يکم ارديبهشت ساعت 17 در يادگار امام ره
هفته سي و دوم تراکتورسازي با پيروزي پنجشنبه هفتم ارديبهشت ساعت 17 در يادگار امام ره
هفته سي و سوم شهرداري با فجر سپاسي يکشنبه 17 ارديبهشت ساعت 17 در يادگار امام ره
هفته سي و چهارم تراکتورسازي با ملوان جمعه 22 ارديبهشت ساعت 17 در يادگار امام ره