در این دیدار كه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان در جریان بود، دو تیم به نتیجه تساوی 2 بر 2 رضایت داده و امتیازهای این بازی را با یكدیگر تقسیم كردند. گل های تیم ذوب آهن اصفهان را در این دیدار، مدافع تیم شهرداری تبریز در دقیقه 23 و محمد قاضی در دقیقه 63 به ثمر رساندند. كمال كامیابی نیا و سعید دقیقی نیز به ترتیب در دقایق 56 و 88 برای تیم شهرداری تبریز گلزنی كرده و بازی را به تساوی كشاندند. تیم ذوب آهن اصفهان با كسب این تساوی 41 امتیازی شد و همچنان در رده ششم باقی ماند. تیم شهرداری تبریز نیز همچنان در انتهای جدول و در رده هفدهم جای دارد.
اجرائی کشوری

تساوی تیم های ذوب آهن و شهرداری تبریز

در این دیدار كه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان در جریان بود، دو تیم به نتیجه تساوی 2 بر 2 رضایت داده و امتیازهای این بازی را با یكدیگر تقسیم كردند.  گل های تیم ذوب آهن اصفهان را در این دیدار، مدافع تیم شهرداری تبریز در دقیقه 23 و محمد قاضی در دقیقه 63 به ثمر رساندند.  كمال كامیابی نیا و سعید دقیقی نیز به ترتیب در دقایق 56 و 88 برای تیم شهرداری تبریز گلزنی كرده و بازی را به تساوی كشاندند.  تیم ذوب آهن اصفهان با كسب این تساوی 41 امتیازی شد و همچنان در رده ششم باقی ماند.  تیم شهرداری تبریز نیز همچنان در انتهای جدول و در رده هفدهم جای دارد.

در این دیدار كه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان در جریان بود، دو تیم به نتیجه تساوی 2 بر 2 رضایت داده و امتیازهای این بازی را با یكدیگر تقسیم كردند.

گل های تیم ذوب آهن اصفهان را در این دیدار، مدافع تیم شهرداری تبریز در دقیقه 23 و محمد قاضی در دقیقه 63 به ثمر رساندند.

كمال كامیابی نیا و سعید دقیقی نیز به ترتیب در دقایق 56 و 88 برای تیم شهرداری تبریز گلزنی كرده و بازی را به تساوی كشاندند.

تیم ذوب آهن اصفهان با كسب این تساوی 41 امتیازی شد و همچنان در رده ششم باقی ماند.

تیم شهرداری تبریز نیز همچنان در انتهای جدول و در رده هفدهم جای دارد.