نتایج لیگ امید و دسته دو
اجرائی کشوری

نتایج لیگ امید و دسته دو

نتایج لیگ امید و دسته دو

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛نتایج مسابقات لیگ دسته دو و  امیدهای کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

لیگ امید های کشور

روز یکشنبه 90/12/21 بازی بین تیمهای کشتیرانی انزلی 2- امید زنجان 2

روز یکشنبه 90/12/21 بازی بین تیمهای برق ارومیه صفر – خلخال رشت 5

روز دوشنبه 90/12/22 بازی بین تیمهای کشتیرانی انزلی 5- امید برق ارومیه صفر

 

لیگ دسته دو

روز دوشنبه 90/12/22 بازی بین تیمهای گسترش فولاد سهند 1 – سایپا مهرکرج صفر