نتایج لیگ امید و دسته دو
اجرائی کشوری

نتایج لیگ امید و دسته دو

نتایج لیگ امید و دسته دو

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛نتایج مسابقات لیگ دسته دو و  امیدهای کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

لیگ امید های کشور

روز یکشنبه ۹۰/۱۲/۲۱ بازی بین تیمهای کشتیرانی انزلی ۲- امید زنجان ۲

روز یکشنبه ۹۰/۱۲/۲۱ بازی بین تیمهای برق ارومیه صفر – خلخال رشت ۵

روز دوشنبه ۹۰/۱۲/۲۲ بازی بین تیمهای کشتیرانی انزلی ۵- امید برق ارومیه صفر

 

لیگ دسته دو

روز دوشنبه ۹۰/۱۲/۲۲ بازی بین تیمهای گسترش فولاد سهند ۱ – سایپا مهرکرج صفر