اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر امید
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر امید

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر امید

برنامه مسابقات لیگ برتر امید از هفته نوزدهم تا بیست و دوم  از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

 

دوشنبه 8/12/90-هفته نوزدهم-ساعت 14:30

ماشین سازی تبریز-نفت اهواز-پارک صنعت-تبریز

سپاهان اصفهان-صبای قم-صفائیه-اصفهان

ابومسلم خراسان-نفت آبادان-تختی- مشهد

ذوب آهن اصفهان-فولاد خوزستان-آبفا-اصفهان

نساجی مازندران-استقلال اهواز-سارو کلاء-قائمشهر

سه شنبه 9/12/90-هفته نوزدهم-ساعت 14:30

گسترش فولاد تبریز-برق شیراز-پارک صنعت-تبریز

یکشنبه14/12/90-هفته بیستم-ساعت 14:30

صبا قم-ماشین سازی تبریز-تختی-قم

نفت اهواز-ابومسلم خراسان-اختصاصی نفت-اهواز

برق شیراز-سپاهان اصفهان-اختصاصی برق-شیراز

نفت آبادان-ذوب آهن اصفهان-پیروز-آبادان

فولاد خوزستان-نساجی مازندران-اختصاصی فولاد-اهواز

استقلال اهواز-شهرداری تبریز-تختی2-اهواز

شنبه 20/12/90-هفته بیست و یکم-ساعت 14:30

ماشین سازی تبریز-ابومسلم خراسان-توانا-تبریز

صبای قم-برق شیراز-تختی-قم

ذوب آهن اصفهان-نفت اهواز-آبفا-اصفهان

نساجی مازندران-نفت آبادان-سارو کلاء-قائمشهر

گسترش فولادتبریز-استقلال اهواز-پارک صنعت-تبریز-ساعت 12:00

شهرداری تبریز-فولاد خوزستان-پارک صنعت-تبریز

سه شنبه 25/12/90-هفته بیست  و دوم-ساعت 14:30

برق شیراز-ماشین سازی تبریز-اختصاصی برق-شیراز

ابومسلم خراسان-ذوب آهن اصفهان-تختی- مشهد

نفت اهواز-نساجی مازندران-اختصاصی نفت-اهواز

استقلال اهواز-سپاهان اصفهان-تختی2-اهواز

نفت آبادان-شهرداری تبریز-پیروز-آبادان

فولاد خوزستان-گسترش فولاد تبریز-اختصاصی فولاد-اهواز