اسامی داوران مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان استان
داوران

اسامی داوران مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان استان

اسامی داوران مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان استان

کریم اصغر زاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ اسامی داوران مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان استان در سال 90 به شرح ذیل اعلام می گردد:

جمعه 90/12/19 – ساعت 15:00 بازی بین تیمهای علامه امینی سراب – یاران آهن آجین اهر در سالن حجاب سراب

داوران: میر هادی اسماعیلی – علیرضا جعفر زاده – پورفتحی

نماینده هیأت فوتبال: داود فطانت خواه

جمعه 90/12/19 – ساعت 15:00 – بازی بین تیمهای سازه گستر مرند – پایگاه امیر المومنین هریس در سالن ولیعصر مرند

داوران: رحمان شیخ عظیمی – بهزاد رضائی – فرجپور

نماینده هیأت فوتبال: کاظم سلیمی

جمعه 90/12/19 – ساعت 15:00 بازی بین تیمهای دانشسرا اهر – طب و شفاء آذرشهر در سالن کوثر اهر

داوران: انور ابراهیم پور – حمدی پور – اتابک بلندی

نماینده هیأت : ناصر رحیم پور

جمعه 90/12/19 – ساعت 15:00 بازی بین تیمهای شجاع جلفا- طوفان مراغه در سالن فجر جلفا

داوران: اکبر عبدالحسین زاده – دهقان پور – عیسی قربانی

نماینده هیأت: زاهی

جمعه 90/12/19 – ساعت 15:00 بازی بین تیمهای دانشگاه آزاد میانه – بسیج هشترود در سالن دانشگاه آزاد میانه

داوران: محمد حیرتی – رحیم میرزایی – آرش عظیمی

نماینده هیأت: اسکوییپ

جمعه 90/12/19 – ساعت 16:30-  بازی بین تیمهای آلومینیوم نباتی مرند- لاستیک فدایی بستان آباد در سالن ولیعصر مرند

داوران: کمربسته – مهدی مرشدی – اروجی

نماینده هیأت : کاظم سلیمی