کلاسهای داوری درجه سه آقایان
داوران

کلاسهای داوری درجه سه آقایان

کلاسهای داوری درجه سه آقایان

کریم اصغر زاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ برنامه برگزاری کلاسهای درجه سه داوری هیأت فوتبال استان به شرح ذیل اعلام می گردد:

جلفا : مدیر کلاس هادی عیوضلو – با 20 نفر شرکت کننده – مدرس و ممتحن کریم اصغر زاده در نیمه دوم اسفند ماه 90

تبریز: مدیر کلاس کاظم شجاعی – با تعداد 20 نفر شرکت کننده – مدرس و ممتحن فرهاد صداقت در نیمه دوم اسفند ماه90

آذرشهر: مدیر کلاس صابر کاظمی – با 20 نفر شرکت کننده – مدرس کلاس محمد پیروز رام و ممتحن دادود فطانت در اواخر فروردین 91

تربیت معلم تبریز: مدیر کلاس یوسف اقدمی – با 30 نفر شرکت کننده – مدرس ایرج امین فر از اردبیل و ممتحن منصور سبزواری از زنجان در اواخر فروردین 91

لازم بذکر است کلاس ارتقاء سه به دو داوری روز شنبه در تاریخ 90/11/29 با مدرسی و ممتحنی مسعود فلاح در شهرستان مراغه برگزار شده بود.