اسماعیل کمر بسته داور دیدار شاهین کرمانشاه و مقاومت قرچک
داوران

اسماعیل کمر بسته داور دیدار شاهین کرمانشاه و مقاومت قرچک

اسماعیل کمر بسته داور دیدار شاهین کرمانشاه و مقاومت قرچک

اسماعیل کمر بسته بعنوان داور و محمد حیرتی بعنوان داور دوم و هادی ترابی بعنوان داور سوم و بهزاد رضایی بعنوان وقت نگهدار از استان آذربایجان شرقی در چارچوب مسابقات لیگ دو فوتسال مرحله دوم  مسابقه بین دو تیم شاهین کرمانشاه و مقاومت قرچک که راس ساعت 17:00روز دو شنبه مورخ 93/06/24 در ورزشگاه قمربنی هاشم شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.