امیر مسعود جعفری داور دیدار تاک تیران و شهرداری بندرعباس
داوران

امیر مسعود جعفری داور دیدار تاک تیران و شهرداری بندرعباس

امیر مسعود جعفری داور دیدار تاک تیران و شهرداری بندرعباس

امیر مسعود جعفری بعنوان داور و زاهد صدیقی بعنوان داور سوم از استان آذربایجان شرقی در چارچوب مسابقات فوتبال ساحلی کشور مسابقه بین دو تیم تاک تیران و شهرداری بندر عباس که راس ساعت 18:00روز پنجشنبه مورخ 92/6/20 در ورزشگاه تختی شهر تیران برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.